+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

15 აპრილს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია.

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

 

 

 

 

 

 1. 1.

,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის N32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ლევან თევზაია

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/3827 29.02.2016 - მერიის9/47325 29.02.2016)

ლევან თევზაია

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 1.  

ფრაქცია „ეროვნული ფორუმის“ შექმნის თაობაზე

ავთანდილ დავითაძე

ფრაქცია „ეროვნული ფორუმის“ თავმჯდომარე

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

ნოდარ ჭიჭინაძე

 

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 1.  

ქ. თბილისის  ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმის’’ ა(ა)იპ ,,ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის’’,  ა(ა)იპ ,,ქ.თბილისის   ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმის’’, ა(ა)იპ  ,,ქ.თბილისის მიხეილ  ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“,  ა(ა)იპ ,,ქ.თბილისის გალაკტიონ ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმის’’, ა(ა)იპ ,,ქ.თბილისის ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმის’’,  ა(ა)იპ ,,ქ.თბილისის მერაბ კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმის,’’ა(ა)იპ ქ.თბილისის სოსო წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმის“ და ა(ა)იპ ,,ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმის“ რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მუზეუმების გაერთიანების“ შექმნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

მაკა ნასრაშვილი

კულტურის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 1.  

ა(ა)იპ - „მზიანი“-სთვის (ს/კ: 404488121) ქ. თბილისში, პარკი მზიურის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, ათონელის ქუჩა N29/ქ. თბილისში, ხიდის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.005.004.01.514) ა(ა)იპ - „ცისკარი - 1852“-ისთვის (ს/კ: N404485696) პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შეთანხმების შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, ათონელის ქუჩა №29/ხიდის ქუჩა №1-ში მდებარე 41,18 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.005.004.01.548) უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მედია ჰოლდინგ რეგიონის ტრიბუნასთვის“ (ს/კ: 430029266) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №57-65-ის მიმდებარედ არსებული №01.14.03.021.019 და №01.14.03.021.017 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი კერესელიძისთვის (პ/ნ: 01015020077) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1. ქ.

„შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/კ: N203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის და წლიური საიჯარო ქირის შეთანხმების შესახებ“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის საქართველოს ეპარქიისთვის“ ქ. თბილისში, საადის შესახვევი №7-ის მიმდებარედ არსებული 315 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.064.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: N01.10.06.001.187,   N01.15.01.004.012,  N01.14.05.009.098 საკადასტრო ერთეულების    გაცვლის  ფორმით პრივატიზებაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: №01.14.15.001.314 და №01.14.15.001.316 საკადასტრო ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2013 წლის 19 მარტის გადაწყვეტილების (საქმე #3ბ/260-13) აღსრულების შესახებ და ზურაბ ნონიაშვლთან გასაფორმებელი უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე,

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქ. თბილისში, ი. აბაშიძის ქუჩა #76-84-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 25/016) არსებული 708 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი:01.14.11.025.016) 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ანტრე 2008“-სთვის (ს/კ:204549792) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

LiveZilla Live Chat Software