+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

18 მარტს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

N

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მახათას საქალაქო სასაფლაო - 1-სთვის პანთეონის სტატუსის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №04/4112 04.03.2016 - მერიის №14/50237 02.03.2016)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/4778 14.03.2016 - მერიის14/58072 11.03.2016)

3.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/4943 15.03.2016 - მერიის10/60862 15.03.2016)

4.       

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-130 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/3925 01.03.2016 - მერიის №10/45783 26.02.2016)

5.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის, მერის მოადგილეების და მერის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/4979 16.03.2016 - მერიის6/61140 15.03.2016)

6.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრისა’’ და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის’’ რეორგანიზაციაზე (შერწყმ (გაერთიანება)) თანხმობის მიცემის შესახებ’’. (საკრებულოს №04/4803 14.03.2016 - მერიის14/59136  14.03.2016)

7.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/3545 25.02.2016 - მერიის3/42620 24.02.2016)

8.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/5171 17.03.2016 - მერიის № 7/64160   17.03.2016)

9.       

დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ (საკრებულოს №04/3823 29.02.2016 - მერიის9/47316 29.02.2016)

10.   

ქ.თბილისში, საირმის ქ.N82-ში მდებარე 7 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.10.15.026.043) პირდაპირი განკარგვის წესით, ზვიად მექვაბიშვილისთვის (პ/ნ33001008974) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3776 29.02.2016 - მერიის7/45041 26.02.2016)

11.   

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, თიანეთისა და ტიბაანის ქუჩების მიმდებარედ არსებული 3000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.12.06.004.007) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3776 29.02.2016 - მერიის7/45041 26.02.2016)

12.   

ქ.თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №35-ის (ნაკვეთი 01/019) მიმდებარედ არსებული 487 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.07.001.019) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ახალი სკოლისთვის" (ს/ №202903750) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

13.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს ქ. №37/4-ის მიმდებარედ არსებული 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.10.14.027.051) პირდაპირი განკარგვის წესით ნანული წიქარიშვილისთვის (პ/ნ01026006548) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

14.   

ქ.თბილისში, გლდანის მასივში მდებარე 317 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.11.12.013.041) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "ს გემბლინგ ჰოლისთვის" (ს/კ404497273) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

15.   

ქ.თბილისში, სამღებროს ქ. №6-ის მიმდებარედ არსებული 38 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.18.03.062.021) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს "BCN HISPANIA"-სთვის (ს/კ404426572) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/4635 11.03.2016 - მერიის7/56346 10.03.2016)

16.   

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/4716 11.03.2016)

17.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, უსახელო სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მაიორი ჯუმბერ მჭედლიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

18.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში პეკინისა და ბახტრიონის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე უსახელო ბაღისთვის მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

19.   

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში ზურაბ ქვლივიძის ქუჩის შესახვევისთვის პედაგოგი, ჟურნალისტი ივანე როსტომაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

20.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, კასკადის ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული, უფროსი სერჟანტი გოჩა ცქიტიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

21.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, სანდრო ახმეტელის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის მსახიობი ზურაბ ქაფიანიძის სახელის მინიჭების შესახებ

22.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში მიხეილ ჭიაურელის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის მიხეილ ჭიაურელის სახელის მინიჭების შესახებ

23.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, მიხეილ ჭიაურელის ქუჩის მონაკვეთისთვის მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ნინო ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

24.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ კიკეთში გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩის გაგრძელებისა და მასთან არსებული III ჩიხისთვის გალაკტიონ ტაბიძის სახელის მინიჭების შესახებ

25.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მონადირის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის მონადირის III შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

26.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კორნელი სანაძის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის კორნელი სანაძის III შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

27.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, დიდი ლილოში ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან მდებარე I გასასვლელისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი კონსტანტინე ანდრიაძის სახელის მინიჭების შესახებ

28.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვიქტორ ნოზაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი გასასვლელისთვის ირინა ენუქიძის სახელის მინიჭების შესახებ

29.   

„ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, მიხეილ აბრამიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის აფხაზეთის ომი დაღუპული უფროსი ლეიტენანტი ბესო ბერიას სახელის მინიჭების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №456 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

30.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული უფროსი ლეიტენანტი ბესო ბერიას სახელის მინიჭების შესახებ