+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 15  მარტი  12:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის სხდომა.


სხდომის დღის წესრიგი

 

1.      ააიპ სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი“-ს მიერ, 2013; 2014 და 2015 წლების პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

2.      ააიპ თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრი”-ს  მიერ, 2014 და 2015 წლების პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

3.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს „თბილისის 25-ე მოზრდილთა პოლიკლინიკა“ - ს მიერ, 2013; 2014 და 2015 წლების პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

4.      სსიპ „ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო“ - ს მიერ,  დაარსების დღიდან 2016 წლამდე პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

5.      ა(ა)იპ „თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი“-ს მიერ, 2013; 2014 და 2015 წლების პერიოდში გაწეული საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალების (წინასწარი) განხილვა.

6.     ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2015 წლის 6 მაისს  შპს „სამშენებლო-კომერციული კორპორაცია ხიდი“-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N2.1/30/272 ხელშეკრულებისა და 2014 წლის 12 დეკემბერს შპს „RSP-40” – თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებN2.1/30/444-1 ხელშეკრულების შესწავლა-ანალიზის მასალებთან  დაკავშირებით მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის (შენიშვნების) განხილვა.

7.     ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს „უძრავი ქონება თბილისი“ - ს მიერ,   2010 წლის 01 თებერვლიდან - 2015 წლის 01 დეკემბრამდე  პერიოდში გაწეული, საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის სარევიზიო შემოწმების მასალებთან დაკავშირებით შპს „უძრავი ქონება თბილისი“ - ს (შენიშვნების) განხილვა.

8.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2015 წელს შესრულებულ სამუშაოთა წლიური  ანგარიში.

9.      „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“ (მერიის N9/47325.29.02.2016წ. - საკრებულოს N04/3827.29.02.2016წ).