+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

11 მარტს 11:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა, ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების, ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 


დღის წესრიგი:

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (04/3545)

2. დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასების დადგენის შესახებ (# 04/3823)

3. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, თიანეთისა და ტიბაანის ქუჩების მიმდებარედ არსებული 3 000 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი 01.12.06.004.007) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

4. ქ.თბილისში, საირმის ქ.#82-ში მდებარე 7 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი 01.10.15.026.043) ზვიად მექვაბიშვილისთის (პ/ნ 33001008974 ) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემის შესახებ.

5. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების გადანაწილების შესახებ. (08/3941) (08/4253)(08/4475)

6. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გნსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის #33-130 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. (#04-3925)
7. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მახათას საქალაქო სასაფლაო - 1“-სთვის პანთეონის სტატუსი მინიჭების შესახებ (04/4112)