+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

26 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.


N

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ნატო ქიტიაშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3557 25.02.2016 - მერიის6/43581 25.02.2016)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარემეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/3101 19.02.2016 - მერიის №3/36370 18.02.2016)

3.       

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის №32-127 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/3283 22.02.2016 - მერიის №9/39719 22.02.2016)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „სინათლის ქალაქის“ და შპსთბილსერვის ჯგუფისრეორგანიზაციასთან (შერწყმასთან (მიერთებასთან)) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/2984 18.02.2016 - მერიის №7/35708 18.02.2016)

5.       

ქ.თბილისში, საქალაქო სასამართლოს მიმდებარედ 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.72.14.034.999) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისისთვის" (ს/კ205129617) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/3402 23.02.2016 - მერიის7/40768 23.02.2016)