+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

26 თებერვალს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, სარევიზიო, ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის, გარემოს დაცვის, ეკონომიკური განვითარების და საინვესტიციო პოლიტიკის, განათლებისა და კულტურის და იურიდიული კომისიების გაერთიანებული სხდომა.


დღის წესრიგი.

 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 26 დეკემბრის #32-127 დადგენულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.(#04/3283)

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „სინათლის ქალაქისა“ და შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ რეორგანიზაციასთან (შერწყმასთან(მიერთებასთან) დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/2984)

3. ქ.თბილისში, საქალაქო სასამართლოს მიმდებარედ 27 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ:#01.72.14.034.999) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისისათვის“ (ს/კ 205129617) უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გდაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/3402)

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ ლიკვიდაციის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ (#04/3101)