+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

19 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გიორგი ალექსიძის სახელობის კამერული დასი - თბილისის თანამედროვე ბალეტის“ დაფუძნების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/2629 12.02.2016 - მერიის №14/29362 11.02.2016)

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შპს „თბილისის პარკების“, შპს „უძრავი ქონება - თბილისის“ და შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ რეორგანიზაციასთან (შერწმასთან (მიერთებასთან)) დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს №04/2670 15.02.2016 - მერიის1/30662 12.02.2016)

3.        

ცალკეული ხაზობრივი  ნაგებობის განთავსების, სამუშაოების წარმოების ან/და მათი შემდგომი რეგისტრაციის თაობაზე თანხმობის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/2630 12.02.2016 - მერიის7/28723 11.02.2016)

4.        

ქ.თბილისში, ხიზანიშვილის ქ. №47 და №49-ს შორის მდებარე 101 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ01.11.12.007.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ: აკაკი სექანიასთვის (პ/ნ01011028753) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/2361 10.02.2016 - მერიის №7/26880 09.02.2016)

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპესაციის“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-138 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/2669 15.02.2016 - მერიის1/29785 12.02.2016)

6.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა - პატრონობის წესის  დამტკიცების შესახებ“   ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/2668 15.02.2016 - მერიის1/3125 12.02.2016)

7.        

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/2174 08.02.2016 - მერიის7/23143 05.02.2016; საკრებულოს N04/162  08.01.2016 - მერიის N7/1800 06.01.2016)

8.        

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ვანის ქუჩა №1-ში არსებულ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

9.        

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/ №01.72.14.013.607; №01.72.14.013.606) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

10.    

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დაბა კოჯორში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.00.270) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

11.    

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ოქროყანის დასახლებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

12.    

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ლუბლიანას ქ. N11ა, აკაკი ბელიაშვილის ქ. N22, N68ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

13.    

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ხოშარაულის ქ. N29, გამომცემლობა ,,სამშობლოს“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/2671 15.02.2016 - მერიის1/30640 12.02.2016)

14.    

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვაზე,  დიდ ყურესა და ზღვას შორის მდებარე ნახევარკუნძულზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.12.21.001.220; N01.12.21.001.221) სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სასტუმრო და დასასვენებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/2174 08.02.2016 - მერიის7/23143 05.02.2016)

15.    

ქ. თბილისში, სოფელ ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №72.16.18.767) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2174 08.02.2016 - მერიის7/23143 05.02.2016)

16.    

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 3-ის საცხოვრებელი რაიონის საზოგადოებრივი ცენტრის ტერიტორიის ნაწილზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.015.006) მრავალფუნქციური კომლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2174 08.02.2016 - მერიის7/23143 05.02.2016)

17.    

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 3-ის მე-2 მიკრორაიონსა და ვარკეთილის მასივს შორის არსებულ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/2174 08.02.2016 - მერიის7/23143 05.02.2016)

18.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს №20-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/2777 16.02.2016 - მერიის10/32609 15.02.2016)

19.    

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ელეონორა ტერ-ფარსეგოვა-მახვილაძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ

20.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ზაზა დამენიას ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის ზაზა დამენიას I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

21.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, მარია პერინის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი ალექსანდრე ალიხანაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

22.    

ქ.თბილისში,  ვაკის რაიონში უნივერსიტეტის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის  უნივერსიტეტის I  შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ

23.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის  გაგრძელების შესახებ

24.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, თამაზ მუჯირიშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული  ჩიხისთვის და  შესახვევისთვის  სოფელ ბეღლეთის სახელის მინიჭების შესახებ

25.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ცაცა ამირეჯიბის ქუჩის II შესახვევთან  მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ლოჭინის ხევის სახელის მინიჭების შესახებ

26.    

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, ავჭალის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის,   მასთან არსებული ჩიხისთვის და გასასვლელისთვის  მეცნიერი, აკადემიკოსი ცოტნე მირცხულავას სახელის მინიჭების შესახებ

27.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლი არჩილ სირბილაშვილი  სახელის მინიჭების შესახებ

28.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, გიორგი ოდიშელიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ფარმაკოლოგი, აკადემიკოსი გიორგი (გივი) თურმანაულის სახელის მინიჭების შესახებ

29.    

.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ძმები ჭილაშვილების სახელის მინიჭების შესახებ

30.    

.თბილისში, გლდანის რაიონში, ზაქარია მაისურაძის ქუჩის II შესახვევისთვის და მასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის ინგუშეთის  სახელის მინიჭების შესახებ

31.    

.თბილისში, ვაკის რაიონში, ფერმწერთა ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მათემეტიკოსი, აკადემიკოსი ანდრო ბიწაძის სახელის მინიჭების შესახებ

32.    

.თბილისში, ვაკის რაიონში ფერმწერთა ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის ფერმწერთა I ჩიის სახელის მინიჭების შესახებ

33.    

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში,  ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებული ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების ბაზისთვის სპორტულ ტანვარჯიშში პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი, დამსახურებული მწვრთნელი მედეა ჯუღელის სახელის მინიჭების შესახებ

34.    

ქ. თბილისში, ნაძალადევისა და გლდანის რაიონებში, ავშნის ქუჩის შესახვევისთვის და მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის მთამსვლელი ვახტანგ ფირცხალავას სახელის მინიჭების შესახებ

35.    

„ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვისა და ე.წ. ივერთუბნის ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის, მასთან არსებული შესახვევებისთვის, გასასვლელებისთვის და ჩიხებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ“ ქ.თბილისის 2014 წლის 29 მაისის №112 დადგენილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

36.    

“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №10/2474 11.02.2016)