+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 თებერვალს  12.00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის სხდომა.


დღის წესრიგი:


1. მოქალაქე მარინე დემურიშვილის განცხადებების განხილვა (14.12.15 - #22536 და # 22537; 12.01.16 - # 422).

მოწვეული სტუმრები:

• სსიპ ,,სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“;
• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.
• საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
• საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია;
• სს ,,თელასი“;
• სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური;
• ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური;
• გლდანის რაიონის გამგეობა;
• სხვა დაინტერესებული პირები.