+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

5 თებერვალს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო , სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.


დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ რეორგანიზაციისა და ა(ა)იპ „კალათბურთის განვითარების სპორტული ცენტრის“ შექმნის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №73 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (N04/1474, 28.01.2106);


2. ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ ,,მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (N04/1474, 28.01.2106);

 

3. „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის ქ.თბილისში, ვარკეთილი 3 , IV მიკრორაიონის, კორპუსი #407-ის მიმდებარედ არსებული 1884 კვმ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ #01.19.39.001.041) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის საკითხი. (#04/1709)

 

4. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ (#04/1710) 


5. „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №28-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/23701) მომხსენებელი: ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი 


6. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე თბიილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (04/1710); მომხსენებელი: გივი კუბლაშვილი - თბილისისი მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი ირინა ჭეიშვილი - თბილისისი მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე