+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

5 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

N

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსად გიგა ნიკოლეიშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/1902 03.02.2016 - მერიის7/20633  03.02.2016)

2.       

 "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №28-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (საკრებულოს №04/23701 28.12.2015 - მერიის 7/86531  25.12.2015)

3.       

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 04/1710 01.02.2016 - მერიის 7/16730  29.01.2016)

4.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/1710  01.02.2016 - მერიის 7/16730  29.01.2016)

5.       

საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, ვარკეთილი 3-ის IV მიკრორაიონის, კორპუსი №407-ის მიმდებარედ არსებული 1884 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.19.39.001.041) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს 04/1709 01.02.2016 - მერიის 7/17073  29.01.2016)

6.       

არასამეწარმეი (არაკომერციული) იურიდიული პირების "ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა" და "მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის" ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ  (საკრებულოს 04/1474  28.01.2016 -  მერიის 14/14869  27.01.2016)

7.       

ა(ა)იპ "ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა" და "ა(ა)იპ "მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის" რეორგანიზაციისა და "ა(ა)იპ "კალათბურთის განვითარების სპორტული ცენტრის" შექმნის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №73 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს 04/1474 28.01.2016 -  მერიის 14/14869  27.01.2016)

 

LiveZilla Live Chat Software