+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

4 თებერვალს 17:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის ხდომა.
#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე გიგა ნიკოლეიშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

თედო კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

გივი კუბლაშვილი

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

ირინა ჭეიშვილი

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

გივი კუბლაშვილი

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

ირინა ჭეიშვილი

კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

 

4.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

ნინო სულხანიშვილი

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

მერაბ თორია

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

5.        

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების „ქ. თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და „მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ზაზა ცინაძე

განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

6.        

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების „ქ. თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და „მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ რეორგანიზაციის (გაერთიანების, შერწყმის) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კალათბურთის განვითარების სპორტული ცენტრის შექმნის თაობაზე

ზაზა ცინაძე

განათლების სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

7.        

სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ. თბილისში, ვარკეთილი 3-ის IV მიკრორაიონის, კორპუსი N407-ის მიმდებარედ არსებული 1884 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.001.041) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიღების შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი