+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 29 იანვარს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა. 


 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ადრეული ძუძუს კიბოს მკურნალობის დაფინანსების ქვეპროგრამის განხორციელების წესი)

 

საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი - 20.01.2016. #04/911

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ქალაქ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №33-129 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ქვეპროგრამის განხორციელების წესი)

 

საკრებულოში რეგისტრაციის თარიღი - 25.01.2016. №04/1296

 

 

გელა ჩივიაშვილი

ქალაქ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 

3.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

კობა ჭამპურიძე

ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

4.        

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N15-ში მდებარე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 01.14.14.011.013.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

5.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტეკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის 144 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სოფიო კორკოტაძე

საბურთალოს რაიონის გამგეობის იურიდიული განყოფილების უფროსი

LiveZilla Live Chat Software