+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 29 იანვარს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა. 


დღის წესრიგი

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებ.

(#04/366)

2. ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ.# 15-ში მდებარე, ქ.თბილისის მუნიციპლაიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ:01.14.14.011.013.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ (# 04/724)

3. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ. (# 04/724 )

4. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის #144 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ( # 04/813)