+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

26 იანვარს, 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:


1.      განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (04/1158; 04/1163; 04/299)

 

მომხსენებელი:  (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)

 

2.      ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/23789; 04/162)

             

 მომხსენებელი:  (არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი)

3.      თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. #15-ში მდებარე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს/კ 01.14.14.011.013.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (04/724);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

 

4.      თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (04/724);

 

            მომხსენებელი: კარლო ლაფერაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის  სამსახურის უფროსი

5.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის ანაზღაურების შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით.

 

            მომხსენებელი:  მალხაზ ჭამპურიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე