+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

15 იანვარს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ გრიგოლ ლილუაშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/669 14.01.2016 - მერიის7/5936 14.01.2016)

2.       

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-110 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №06/22417 11.01.2016 - სამინისტროს06-03/07/31224 11.12.2015)

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/298 11.01.2016 - მერიის7/2715 08.01.2016)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  საქალაქო სამსახურის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/298 11.01.2016 - მერიის7/2715 08.01.2016)

5.       

 სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ქ.თბილისში, დიღმის მასივი, მაიაკოვსკის სკვერის წინ არსებული 697 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.03.036.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/255 11.01.2016 - მერიის7/2578 08.01.2016)

6.       

ქ.თბილისში, აბაშიძის ქ. №22-ის წინ 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.11.030.040)  პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ. მარინა გედევანიშვილისთვის (პ/ნ №01017022628)  იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/255 11.01.2016 - მერიის7/2578 08.01.2016)

7.       

ქ.თბილისში, მოსაშვილის ქ.№26-ის მიმდებარედ 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.11.022.013)  პირდაპირი განკარგვის წესით მოქ. ალექსანდრე ნორაკიძისთვის (პ/ნ №01024034976)  იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/255 11.01.2016 - მერიის7/2578 08.01.2016)

8.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეთა თანამდებობების დასაკავებლად დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 25 ნოემბრის 15-28 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №04/705 14.01.2016 - მერიის17/6120 14.01.2016)

9.       

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისთვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების და საკონკურსო თემატიკის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის N16-44 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №10/712  14.01.2016)