+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

12 იანვარს 12"00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

~

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

1

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების  და დასასვენებელი  ადგილების  მოვლა-პატრონობის  წესის  დამტკიცების  შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015 წლის  27 ნოემბრის  #28-118  დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის  თაობაზე. (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის  -  დ.ნარმანიას   (#04/23701  28.12.15  წ )  წერილი

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი - ნ.სულხანიშვილი

2

დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის - დ.ნარმანიას   (#23789   29.12.15 წ)  წერილი).

სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  არქიტერქტურის  სამსახურის  წარმომადგენელი -

ზ.ელიზბარაშვილი

3

დედაქალაქის  მიწათსარგებლობის  გენერალური  გეგმის  დამტკიცების  შესახებ  „ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  30  დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  მერის  -  დ.ნარმანიას   (#04/162   08.01.16 წ)  წერილი).

 სსიპ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  არქიტერქტურის  სამსახურის  წარმომადგენელი -

ზ.ელიზბარაშვილი

4

სსიპ  „ცხოველთა  მონიტორინგის  სააგენტოს„ - 2015 წლის შემაჯამებელი   ანგარიშის  მოსმენა.  

სსიპ  „ცხოველთა  მონიტორინგის  სააგენტოს დირექტორი - თ.ფხალაძე ;  დირექტორის მოადგილე -ლ.ქვარაია.

5.

მიმდინარე საკითხები.

 

LiveZilla Live Chat Software