+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

29 დეკემბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1.       ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამის განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (N 04/23465, 24.12.2015)

·         „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსების ქვეპროგრამის „უფასო სწავლება მოსწავლე - ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში“ და უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში“ კომპონენტის განხორციელების წესი“ (დანართი N 5);

2.       ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა (N 04/23465, 24.12.2015);

3.       ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებს პროექტი (04/21494; 27.11.2015).