+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

28 დეკემბერს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დაცვის ქვეპრგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ;

2. ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაშ ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელების წესის’’ დამტკიცების თაობაზე’’ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის 4-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

3. ,, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტეტრიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეთათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, სოციალური დახმარების და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ’’ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის 7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

4. ,, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ;

(04/23465 24 დეკემბერი 2015 წელი).

 

მოწვეულ პირთა სია:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი - გელა ჩივიაშვილი