+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 დეკემბერს 14:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ”  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

2.        

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N47-ის მიმდებარედ 1108 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.030.005) 42 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ბიბლუსისთვის“ (ს/კ 205254892) იჯარით გადაცემაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის გაცემის შესახებ

 

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

3.        

ქ. თბილისში, ჟ.შარტავას N7-ში მდებარე შენობის მე-14 სართულზე არსებული 329.69 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.015.009) პირდაპირი განკარგვის წესით, სს „სმარტ თრეიდისთვის“ (ს/კ: 205124346) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

4.        

ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივი, IV მ/რ-ში არსებული შენობ-ნაგებობა №1-ში (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.002.061) მდებარე 287,66 კვ.მ ფართზე უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალთან: „World Vision International”-ის ფილიალი საქართველოში“ (ს/ნ: 203844251) გაფორმებულ საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის და იჯარის ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, ქუჩა I რეხის მიმდებარედ არსებული 2427 კვ.მ და 565 კვ.მ მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 01.16.08.001.079 და 01.16.08.001.061) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

6.        

შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/კ: 203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის და წლიური საიჯარო ქირის შეთანხმების შესახებ

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

7.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის მდგრადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

იოსებ ვარდიშვილი

(მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)