+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

18 დეკემბერს 14:30 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

სარევიზიო კომისიის 10 თვის მუშაობის ანგარიშის შესახებ (საკრებულოს №10/20705 16.11.2015)

2.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/21971 04.12.2015 - მერიის №7/68482 02.12.2015)

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის ა(ა)იპ „თბილისის მდგრადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/21671 01.12.2015 - მერიის7/65689 30.11.2015)

4.       

ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების  ცენტრის“ რეორგანიზაციის (გაერთიანების (შერწყმის)) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ინტეგრირებული სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს №318 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №04/22138 08.12.2015 - მერიის №3/71628 07.12.2015)

5.       

ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (საკრებულოს №04/21024 19.11.2015 - მერიის №3/57649 18.11.2015)

6.       

შპს „ბიბლუსისთვის“ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/21974 01.12.2015 - მერიის7/70104 04.12.2015)

7.       

ქ.თბილისში, ჟ.შარტავას 7-ში მდებარე შენობის მე-14 სართულზე არსებული 329.69 კვ.მ. ფართის (ს/კ №01.10.13.015.009) პირდაპირი განკარგვის წესით, სს ,,სმარტ თრეიდისთვის’’ (ს/კ №205124346) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხი (საკრებულოს №04/22155 08.12.2015 - მერიის 7/73139 08.12.2015)

8.       

ქ.თბილისში, გლდანის მასივი IV მ/რ-ში არსებული შენობა-ნაგებობა №1-ში (ს/კ №01.11.12.002.061)  მდებარე 287.66 კვ.მ. ფართზე უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალთან "World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში" (ს/ნ №203844251) გაფორმებულ საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის და იჯარის ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/22427 11.12.2015 - მერიის №7/75999 11.12.2015)

9.       

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ.თბილისში, ქუჩა I რეხის მიმდებარედ არსებული 2427 კვ.მ. და 565 კვ.მ მიწის ნაკვეთების (ს/01.16.08.001.079 და №01.16.08.001.061) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/22427 11.12.2015 - მერიის №7/75999 11.12.2015)

10.   

შპს "საქართველოს ფოსტისთვის" (ს/კ203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის და წლიური საიჯარო ქირის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/22427 11.12.2015 - მერიის №7/75999 11.12.2015)

11.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/21501 27.11.2015 - მერიის №7/62112 25.11.2015, საკრებულოს №04/21968 04.12.2015 - მერიის №7/62112 25.11.2015)

12.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ც. დადიანის, ე. ბეჟანიშვილის, ა. ღოღობერიძისა და ა. ქართველიშვილის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/22068 07.12.2015 - მერიის №7/71165 04.12.2015)

13.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის №44-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/22423 11.12.2015 - მერიის №7/75356 10.12.2015)

14.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის შესასვლელისა და აღმაშენებლის ხეივნის გადაკვეთის მიმდებარედ, დიდი დიღომის შესასვლელ გზასა და საქართველოს სამხედრო გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 01.10.06.011.042) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/22068 07.12.2015 - მერიის 7/71165 04.12.2015)

15.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომის დასახლებაში, IV მიკრორაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/22068 07.12.2015 - მერიის 7/71165 04.12.2015)

16.   

.თბილისში, გლდანის რაიონში, ქერჩის .6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/22422 11.12.2015 - მერიის 7/75523 10.12.2015)

17.   

. თბილისში, დაბა კოჯორში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (/ 81.01.05.567; 81.01.05.569) ინდივიდუალური საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/22423 11.12.2015 - მერიის 7/75356 10.12.2015)

18.   

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონში, იოანე პეტრიწისა და დიმიტრი თავდადებულის ქუჩებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/ 01.10.06.006.072) 2009 წლის 7 აგვისტოს 01/1071 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს 04/22068 07.12.2015 - მერიის 7/71165 04.12.2015)

19.   

ქალაქ თბილისში არსებული ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიეტის სახელების აღმნიშვნელი აბრების დიზაინის შესარჩევი კონკურსის საკონკურსო კომისიის შექმნისა და შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ (საკრებულოს №10/22790 17.12.2015)

 

LiveZilla Live Chat Software