+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 დეკემბერს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:

 

 1.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთვრობისათვის ა(ა)იპ „თბილისის მდგრადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/21671)    - გიორგი ჩაჩანიძე, იოსებ ვარდიაშვილი

2.   ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის #17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.(#04/21971)- კარლო ლაფერაძე

3.   ქ.თბილისში, ვაჟა - ფშველას გამზირი #47-ის მიმდებარედ 1108 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი:01.14.03.030.005) 42 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს“ბიბლუსისათვის“ (ს/კ 205254892) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/21974) - კარლო ლაფერაძე

4.   ქ.თბილისში, ჟ.შარტავას #7-ში მდებარე შენობის მე-14 სართულზე არსებული 329,69 კვმ ფართის (საკ/კოდი #01.10.13.015.009) პირდაპირი განკარგვის წესით, სს სმარტ თრეიდისთვის (ს/კ 205124346) იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.(#04/22155)- კარლო ლაფერაძე

 5.    ქ.თბილისში, გლდანის მასივი IV მ/რ-ში არსებული შენობა-ნაგებობა #1-ში (საკადასტრო კოდი:#01.11.12.002.061) მდებარე 287.66 კვმ ფართზე უცხოური არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალთან “WORLD VIZION INTERNATIONAL”-ის ფილიალი საქართველოში“ (ს/კ 203844251) გაფორმებულ საიჯარო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის და იჯარის ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/22427) -  კარლო ლაფერაძე

6.    ქ.თბილისის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების : ქ.თილისში, ქუჩა 1 რეხის მიმდებარედ არსებული 2427 კვმ და 565 კვმ მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: #01.16.08.001.079 და #01.16.08.001.061) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (#04/22427) - კარლო ლაფერაძე

7.    შპს „საქართველოს ფოსტისათვის“ (ს/კ 203836233) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის და წლიური საიჯარო ქირის შეთახმების შესახებ.(#04/22427) -  კარლო ლაფერაძე

8.     ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის  2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება. (#04/22834) -   ლევან მიქავა