+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

17 დეკემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპორტია და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1.       (ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრის“ რეორგანიზაციის (გაერთიანების (შერწყმის)) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „ინტეგრირებული სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს №318 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (N04/22138, 07.12.2105);

2.       არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრის“ ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (N04/21024, 19.11.2015);

1.    საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ  საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის განსაზღვრა (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი -23-ე მუხლი);