+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

15 დეკემბერს 12:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სდომა.


დღის წესრიგი :

1. ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდთან დადებული მემორანდუმის და მემორანდუმის ფარგლებში მხარეების მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინერეობის შესახებ.
2. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გასაწევი სამუშაოები მემორანდუმით ნაკისრი ვალდებულებების სრულყოფილად შესასრულებლად.
3. კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის ინფორმირება საკრებულოს მიერ ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტის აღმნიშვნელი აბრების დიზაინის გამოსავლენი კონკურსის დასრულების შესახებ.
4. კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ მიმდინარე წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიში (აბრების განთავსების ნაწილში)
5. კეთილმოწყობის სამსახურის ხედვის მოსმენა 2016 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში აბრების განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხების (მისამართიანი აბრა 220 000 ლ; დგარიანი აბრა 120 000ლ) ათვისებასთან დაკავშირებით.