+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

27 ნოემბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა,

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1.        

რატი იონათამიშვილის უფლებამოსილების ცნობასთან დაკავშირებით

 

თედო კობახიძე

2.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისათვის“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე

         ზაზა ცინაძე

(მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

ნინო სულხანიშვილი

(თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი)

4.        

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალადარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

ლერი ქვარაია

(ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე)

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფარი ფართით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

ნინო ლომინაძე, ლადო ხასია

(მერიის ჯანდაცვის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენლები)

6.        

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მერაბ მამულაშვილი

(თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)

7.        

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კომპლექსური სპორტული ცენტრის „ნაძალადევის“ ლიკვიდიაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

ზაზა ცინაძე

(მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე)

8.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლება, IV მ/რ, რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს არსებული 470 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.17.005.048) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის და ნათია დალაქიშვილთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

9.        

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №63-ში მდებარე 7 793 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის (საკადასტრო კოდი: 01.18.06.005.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის და შპს „ელზუროსთან“ გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

10.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. თბილისში, გალაკტიონის ძეგლის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.003.171) სს „აქსის თაუერსისათვის“ (ს/კ 405077704) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და პირდაპირი მიყიდვის შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

11.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 1632 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: 01.10.18.006.026) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის გაცემის და ნინო პაიჭაძესთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების საკითხის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

12.    

„ქ.თბილისიში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, ფერდობი 3-ის მიმდებარედ 318 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.965) და ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივანის მიმდებარედ 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.967) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „გლობალ მოტორსისთვის“ (ს/კ: 406114903) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

13.    

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი: 01.11.05.035.010) გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი დიოსკურიასთვის“ (ს/კ: 200209844) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)

14.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის გაცემის შესახებ

კარლო ლაფერაძე

(ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი)