+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

27 ნოემბერს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.        

რატი იონათამიშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ (საკრებულოს №06/21301 25.11.2015 - ცსკ01-03/1528 25.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

2.        

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი სტუდენტების ხელშეწყობა ღირსეული დასაქმებისთვის“ (კოდი 07.05.03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №04/20584 12.11.2015 - მერიის3/53384  12.11.2015)

ზაზა ცინაძე

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქ. სამსახ. უფრ,მოად

 

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფარით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20927 18.11.2015 - მერიის7/562014 17.11.2015)

გელა ჩივიაშვილი

ი. ფავლენიშვილი

4.        

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ  (საკრებულოს №04/19853 02.11.2015 - მერიის №7/42047 30.10.2015)

თეიმურაზ ფხალაძე

სსიპ -ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

ლერი ქვარაია

სსიპ -ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფრ. მოადგ

5.        

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20026 04.11.2015 - მერიის7/44026  03.11.2015)

ნინო სულხანიშვილი

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

6.        

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/20277 9.11.2015 - მერიის №12/47497 6.11.2015)

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქ.სამსახურის უფ.მოადგილე

 

7.        

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კომპლექსური სპორტული ცენტრი "ნაძალადევის" ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/19459 27.10.2015 - მერიის №3/37647 23.10.2015)

ირაკლი გვილავა

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახ. უფროს

ზაზა ცინაძე

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთაა სამსახ.უფრ,მოადგილე

8.        

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრის ლიკვიდაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/21024 19.11.2015 - მერიის №3/57649 18.11.2015)

ირაკლი გვილავა

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახ. უფროს

ზაზა ცინაძე

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთაა სამსახ.უფრ,მოადგილე

9.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/19751 29.10.2015 - მერიის №7/41053 29.10.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.    

ქ.თბილისში, ილორის ქუჩა 14-ში მდებარე (ს/კ №01.11.05.035.010) გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს ,,დევნილთა საოჯახო მედიცინის ცენტრი დიოსკურიასთვის''  (ს/კ №200209844) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/19751 29.10.2015 - მერიის №7/41053 29.10.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ.თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშვლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 1632 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.10.18.006.026) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის და ნინო პაიჭაძესთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/20251 6.11.2015 - მერიის7/46781 6.11.2015)                                                                                            

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.    

"შპს "გლობალ მოტორსისთვის" (ს/კ №406114903) ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, ფერდობი 3-ის მიმდებარედ 318 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.72.14.034.965) და  ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.72.14.034.967) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20251 6.11.2015 - მერიის7/46781 6.11.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების: ქ.თბილისში, მუხიანის დასახლება IV მ/რ., რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს არსებული 470 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.11.17.005.048) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის და ნათია დალაქიშვილთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე                                                                                                                                                                                            (საკრებულოს №04/21109 20.11.2015 - მერიის7/58929 20.11.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.    

ქ.თბილისში, გორგასლის ქ.N63-ში მდებარე 7793 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის (ს/კ №01.18.06.005.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის და შპს "ელზუეროსთან" გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/21109 20.11.2015 - მერიის7/58929 20.11.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.თბილისში, გალაქტიონის ძეგლის მიმდებარედ მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.14.14.003.171) სს „აქსის თაუერისთვის“ (ს/კ №405077704) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და გასაფორმებელი  ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/21109 20.11.2015 - მერიის7/58929 20.11.2015)

კარლო ლაფერაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.    

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19166 22.10.2015 - მერიის №2/33801 20.10.2015; საკრებულოს №04/19851 02.11.2015 - მერიის №7/41056 29.10.2015; საკრებულოს №04/20109 05.11.2015 - მერიის №7/45576 04.11.2015, საკრებულოს №04/20845 17.11.2015 - მერიის №7/55319 16.11.2015, საკრებულოს №04/9441 20.05.2015 - მერიის05-1/151401130 20.05.2015, საკრებულოს №04/12930 10.07.2015 - მერიის05-1/151901170 09.07.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

17.    

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის დიდი ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ  (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

18.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, იმედაძის ქ.№30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ერთბინიანი ინდივიდუალური ბლოკირებული სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

19.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, III მიკრორაიონში, №3 კორპუსის მიმდებარედ, I და III მიკრორაიონებს შორის, პეტრე იბერის ქუჩის  მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

20.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, მოსკოვის გამზირის დასაწყისში, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ, სამრეწველო დასახლება №336, სამრეწველო დასახლება №336ა-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

21.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩასა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.14.15.001.189) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

22.    

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, II ხეივნის ქუჩის მიმდებარედ, ნაკვეთი №4, დიდი ხეივნის ქუჩა №36-ში ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

23.    

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

24.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ი.ჭავჭავაძის გამზ.№82-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

25.    

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, გლდანის I მიკრორაიონსა და მუხიანის I მიკრორაიონს შორის არსებულ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ(საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

26.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის საცხოვრებელ რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

27.    

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილზე №112-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სავაჭრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ  (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

28.    

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბეჟან კალანდაძის ქ.№3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გემის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/19458 27.10.2015 - მერიის2/38069 26.10.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

29.    

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, რატევანის I შესახვევის №4, ნაგომარის ქ.№47, რატევანის ქ. №16ა და №16ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

30.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №01.17.12.023.044) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

31.    

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. №10, სანდრო ეულის ქ.№15-ის მიმდებარე ტერიტორიის საცხოვრებელი მიკრო-უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/20110 05.11.2015 - მერიის №7/45575 04.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

32.    

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიღმის მასივი, ლუბლიანას ქუჩის და გიორგი ტერევერკოს ქუჩა №42-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი მიკრო-უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/20528 12.11.2015 - მერიის №7/50726 10.11.2015)

ნინო გვენეტაძე

არქიტექტურის სახმსახური

 

33.    

ქ.თბილისში,  გლდანის რაიონში,  ფარსმან II ქველის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის,  მასთან არსებული გასასვლელისთვის  და ჩიხისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მედდა მარინა ტაბატაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

34.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში,  დ/დიღმის III მ/რაიონში მდებარე სპორტული მოედნისთვის აშშ-ში დაღუპული კურსანტები იოსებ მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის  სახელების მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

35.    

ქ.თბილისში,  ვაკის რაიონში, ენათმეცნიერი ანდრო ჭილაიას ქუჩის გაგრძელების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

36.    

ქ.თბილისში,  საბურთალოს რაიონში,  დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის დასახლებაში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  და მასთან არსებული  ჩიხისთვის ქიმიკოსი, აკადემიკოსი გიორგი ციციშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

37.    

ქ.თბილისში,  ვაკის რაიონში, ჭაბუა ამირეჯიბის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებულხი ჩიხისვის არქიტექტორი ლეოპოლდ ბილფელდის სახელის მინიების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

38.    

ქ.თბილისში,  ნაძალადევის რაიონში, ცოტნე დადიანის ქუჩასთან მდებარე სპორტული მოედნისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლები ვასიკო და ნუკრი წიკლაურების სახელის მინიების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

39.    

ქ.თბილისში,  ნაძალადევის რაიონში, მონადირის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული გასასვლელისთვის II მსოფლიო ომის ვეტერანი გიორგი გაგილაძის  სახელის მინიების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

LiveZilla Live Chat Software