+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

20 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.        

ირაკლი გვილავას უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ  (საკრებულოს №20987 19.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

2.        

ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე (საკრებულოს №04/20695 13.11.2015 - მერიის9/54337 13.11.2015)

ჯაბა სამუშია

 

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსად გივი კუბლაშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

4.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსად ნოდარ ჭიჭინაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსად ირაკლი გვილავას დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

6.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსად ნინო სულხანიშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

7.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის უფროსად გიორგი ბაგრატიონის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

8.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგებლად ნოდარ ტურძელაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/20968 18.11.2015 - მერიის №7/57150 18.11.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

9.        

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის  პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 სექტემბრის №23-97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/19947 03.11.2015 - მერიის3/43246 02.11.2015)

ზაზა ცინაძე

 

10.    

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/20849 18.11.2015 - მერიის №7/55315 16.11.2015)

გიორგი ტყემალაძე

 

 

LiveZilla Live Chat Software