+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 ნოემბერს 17:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ.ნარმანიას ა/წლის 4 ნოემბრის # 04/20109 წერილი).

 

2. ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ.ნარმანიას ა/წლის 17 ნოემბრის # 04/20845 წერილი).

 

3. „ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიებისა და დასასვენებელი ადგილების მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ“ (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ.ნარმანიას ა/წლის 4 ნოემბრის #04/20026 წერილი).

 

4. „ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.“ (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ.ნარმანიას ა/წლის 13 ნოემბრის # 04/20695 წერილი).

 

5. „ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ.ნარმანიას ა/წლის 2 ნოემბრის #04/19853 წერილი).

 

6. მიმდინარე საკითხები. 

LiveZilla Live Chat Software