+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

22 ოქტომბერს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი: 

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 06 ოქტომბეტრს #04/18126 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა ექსპლოატაციის მომსახურების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

მომხსენებელი: მალხაზ ჭამპურიძე (ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)

 

2. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 16 ოქტომბრის #04/18790 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზ. კორპ #2ბ-ზე გამაგრება-გაძლიერების წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

მომხსენებელი: ზურაბ მურჯიკნელი (კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)

 

3. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 16 ოქტომბრის #04/18793 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, სულხან ცინცაძის ქ#77-ის ეზოში მდებარე საყრდენი კედლისა და ბეტონის კიბის მოწყობის წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპორექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების და შესაბამისი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

მომხსენებელი: ზურაბ მურჯიკნელი (კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)

 

4. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 20 ოქტომბრის #04/19006 წერილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. კორპ. #14ა გამაგრება-გაძლიერების წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

მომხსენებელი: ზურაბ მურჯიკნელი (კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი)

 

5. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (#04/18268)

 

6. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(#04/18650; 04/18424; 04/16518 - მე-11 პოზიცია)

 

მომხსენებელი: არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

LiveZilla Live Chat Software