+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

1 ოქტომბერს 11:30 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1.  ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლ. აბაშიძის   ა/წლის  14 სექტემბრის    # 04/16512  წერილი).

 

2.  ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის  #20-105  დადგენილებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე“  ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ლ. აბაშიძის   ა/წლის  21  სექტემბრის    # 04/16916  წერილი).

 

 

3. მიმდინარე საკითხები.