+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

1 ოქტომბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 08 სექტემბრის #04/16171 წერილი ა.ა.ი.პ. ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლეს“ მიერ  ,,სასახლის“ სახურავის პროექტის და სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

2. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 10 სექტემბრის #04/16312 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩაზე სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

3. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 10 სექტემბრის #04/16315 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის დდუბის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ფოთის ქ#14-ში და ვბაგრატიონის ქ#5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩასატარებელი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

 

4. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალებების, განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტებისა და განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული გეგმების პროექტების შესახებ (#04/15192; #04/15598)

 

5. ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (#04/14898; 04/15969)

 

6. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის აპარატისა და ქააქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის #12-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (04/15542)

LiveZilla Live Chat Software