+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

17 სექტემბერს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის აპარატისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის N12-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

3.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის პროექტის თაობაზე

 

4.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერი) ლაშა აბაშიძის დანიშვნის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

5.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 20-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

6.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

7.        

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

8.        

„ქ. თბილისის მერიასა და სს „იუნიონს“ შორის 2008 წლის 29 იანვარს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი წესით მიყიდვისა და ინვესტიციების განხორციელების შესახებ“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული საინვესტიციო პირობების გაუქმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

9.        

„ქ. თბილისში, იოსებიძის ქუჩა N62-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.013.034) მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული 383.2 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით ინდივიდუალური მეწარმე გიორგი მდინარაძისათვის (ს/ნ: 01015002269) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

10.    

„ქ. თბილისში, რუსთაველის N20-ის მიმდებარედ 20 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.010.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „House of Coffee”-სთვის (ს/კ: 404441724) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

11.    

„ქ. თბილისში, პუშკინის ქუჩა N13-27/40-ის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 01.15.04.027.005; 01.15.04.027.006) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელიტარული ჩაის სახლისთვის“ (ს/კ: 202222068) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

12.    

„ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, VII კვ. კორპუსი 5ა-ბ-ს მიმდებარედ არსებული 648 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.04.017.015) 40 კვ. მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „საოჯახოსათვის“ (ს/კ: 425053700) იჯარით გადაცემასთან დაკავშრებით თანხმობის გაცმის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

13.    

„ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N71-ის მიმდებარედ 180 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.097) პიდაპირი განკარგვის წესით შპს „ენეტისთვის“ (ს/კ: 202454192) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

14.    

„ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N5-ის მიმდებარედ 53 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.010.032) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „უნივერსისთვის“ (ს/კ: 204915333) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

15.    

„ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი N8-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.17.010.035) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ესპრესო ჯორჯიასთვის“ იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

16.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროეტის თაობაზე