+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

17 სექტემბერს 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

N

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

თანამომხსენებელი

1.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/15118 17.08.2015 - მერიის25/305 14.08.2015)

ბიძინა

გიორგობიანი

ეკოლოგიისა და გამწვანებისა სამსახ. უფროსი

 

2.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №04/15377 21.08.2015 - მერიის7/1035 20.08.2015)

ბიძინა

გიორგობიანი

ეკოლოგიისა და გამწვანებისა სამსახ. უფროსი

 

3.        

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის აპარატისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების - ტიპური დებულებების დამტკიცების შესახებქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 22 მაისის №12-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №04/15542 25.08.2015 - მერიის7/1631 21.08.2015)

ბექა მიქაუტაძე

საბურთალოს რაიონის გამგებელი

 

4.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) - ლაშა აბაშიძის დანიშვნის თაობაზე (საკრებულოს №04/16207 08.09.2015 - მერიის  №7/6966 08.09.2015)

სოფო სოხაძე

იურიდული საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

5.        

"ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 აგვისტოს N20-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/16633 15.09.2015 - მერიის  7/10363 15.09.2015)

სოფო სოხაძე

იურიდული საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 

6.        

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის  პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/16045 04.09.2015 - მერიის  №3/5272 03.09.2015)

გიორგი არეშიძე

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახ. უფროსი

ქეთევან ჯოხაძე

7.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაფუძნების და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს №04/16331 10.09.2015 - მერიის7/7788 9.09.2015)

შორენა

ბუხრაშვილი

 

8.        

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14898 11.08.2015 - მერიის №7/44 11.08.2015; საკრებულოს №04/15969 3.09.2015 - მერიის №7/5236 3.09.2015; საკრებულოს №04/16513 14.09.2015 - მერიის №1/9174 11.09.2015)

ზვიად ელიზბარაშვილი

არქიტექტურის სამსახურის

გენერალური გეგმის მართვის გან-ის უფროსი

 

9.        

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ბაგების მიმდებარედ, წყნეთის გზატკეცილის სამხრეთით არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

10.     

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ალ. წულუკიძის ქ. №21-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

11.     

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ოქროყანა ზონა გ (ნაკვეთი №1/8) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

12.     

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

13.     

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სარაჯიშვილის ქ.№36-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს №04/15598 26.08.2015 - მერიის №7/2255 25.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

14.     

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ საკრებულოს №04/15598 26.08.2015 - მერიის №7/2255 25.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

15.     

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქ. №74-ის მიმდებარედ, კრწანისის ქ. №72-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

16.     

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღომში, გუდვილის ჩრდილოეთით, ფარნავაზ მეფის გამზირის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/15192 18.08.2015 - მერიის №1/677 18.08.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

17.     

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომის შესასვლელ გზასა და საქართველოს სამხედრო გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/ №01.10.06.011.042) საცხოვრებელი ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/16515 14.09.2015 - მერიის №7/8519 10.09.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

18.     

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/ №01.17.12.023.044) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/16515 14.09.2015 - მერიის №7/8519 10.09.2015)

ნესტან ადვაძე

მიწის ნაკვეთის სამშენებლოს გამოყენების პირობების დადგენის განყოფილება

 

19.     

.თბილისში, სამგორის  რაიონში,  ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირთან მდებარე სკვერისთვის ალექსანდრე ქართველის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია

ჯახველაძე

 

20.     

.თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, ქედქეთების ქუჩისათვის, მასთან არსებული გასასვლელისთვის და შესახვევისთვის სოფიკო ჭიაურელის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია

ჯახველაძე

 

21.     

.თბილისში, სამგორის რაიონში, იგოთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, მასთან არსებული სამი გასასვლელისთვის და ორი ჩიხისთვის შალვა ლოლაძის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია

ჯახველაძე

 

22.     

.თბილისში, გლდანის რაიონში, სამამულო ომის გმირების ქუჩასთან მდებარე სკვერისთვის დათო კრაწაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია

ჯახველაძე

 

23.     

„ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ე.წ. დიღომი 7-ში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წებელდის სახელის მინიჭების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის  28 ივლისის N291 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

ლია

ჯახველაძე

 

24.     

ქ.თბილისის მერიასა და სს ,,იუნიონს" შორის 2008 წლის 29 იანვრს გაფორმებული ,,უძრავი ქონების პირდაპირი წესით მიყიდვისა და ინვესტიციების განხორციელების შესახებ" ხელშეკრულებით განსაზღვრული საინვესტიციო პირობების გაუქმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/15920 3.09.2015 - მერიის7/4123 1.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

25.     

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №81-87-ის მიმდებარედ არსებული 425 კვმ.-დან 20  კვმ. მიწის ნაკვეთის (/ 01.16.05.003.088) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „დი ენდ ბი საქართველოსთვის“ (ს/ნ 404917131) იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

26.     

. თბილისში, პუშკინის ქუჩა №13-27/40-ის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთების (ს/01.15.04.027.005, 01.15.04.027.006) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსელიტარული ჩაის სახლისთვის(ს/კ 202222068) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

27.     

. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი 8-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვმ. მიწის ნაკვეთის (/ 01.10.17.010.035) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ესპრესო ჯორჯიასთვის“ იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

28.     

. თბილისში, იოსებიძის ქუჩა 62-ში (ს/კ 01.10.13.013.034) მდებარე შენობა-ნაგებობაში არსებული 383.2 კვმ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით ინდივიდუალურ მეწარმე გიორგი მდინარაძისთვის (ს/ნ 01015002269) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

29.     

. თბილისში, რუსთაველის გამზირი 20-ის მიმდებარედ 20 კვმ. ფართობის მიწის ნაკვეთის (ს/ 01.15.05.010.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსHouse of Coffee“-სთვის (/ 404441724იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

30.     

. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, VII კვ. კორპუსი 5ა-ბ მიმდებარედ არსებული 648 კვმ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/ 01.14.04.017.015) 40 კვმ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „საოჯახოსთვის“ (ს/კ425053700) იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

31.     

. თბილისში, ლესელიძის ქ. 12-ის მიმდებარედ არსებული 16 კვმ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.18.03.027.010) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აქუაფაბისთვის“ (ს/კ443859497) იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის გაცემის თაობაზე  (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

32.     

. თბილისში, კოსტავას ქუჩა 71-ის მიმდებარედ 180 კვმ. მიწის ნაკვეთის (ს/ 01.10.13.040.097) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსენეტისთვის(ს/კ202454192) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

33.     

. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 5-ის მიმდებარედ  53 კვმ. მიწის ნაკვეთის (ს/01.14.14.010.032) პირდაპირი განკარგვის წესით შპსუნივერსისთვის(ს/კ 204915333) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისშესახებ (საკრებულოს №04/16276 09.09.2015 - მერიის7/7545 09.09.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მ/შ

 

34.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ (საკრებულოს №04/16647 15.09.2015)

გიორგი ტყემალაძე