+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

5 სექტემბერს 12:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

N

 

საკითხის დასახელება

 

1.        

ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის - „თბილისი“ ჟიურის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №10/15970  3.09.2015)

2.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერის) თანამდებობაზე ლაშა აბაშიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/15903 2.09.2015 - მერიის №7/4713 2.09.2015)

3.        

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/15902 2.09.2015 - მერიის №7/4712 2.09.2015)