+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

5 სექტემბერს 11:30 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 

N

 

საკითხის დასახელება

 

1.        

ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსის - „თბილისი“ ჟიურის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №10/15970  3.09.2015)

2.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის (ვიცე-მერის) თანამდებობაზე ლაშა აბაშიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/15903 2.09.2015 - მერიის №7/4713 2.09.2015)

3.        

“ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შექმნის, კომისიის თავმჯდომარის, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნისა და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N93 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/15902 2.09.2015 - მერიის №7/4712 2.09.2015)

4.        

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

საკრებულოს №04/15541 25.08.2015 - მერიის №7/1698 24.08.2015;

საკრებულოს №04/15543 25.08.2015 - მერიის №7/1959 24.08.2015;

საკრებულოს №04/15544 25.08.2015 - მერიის №7/1960 24.08.2015;

საკრებულოს №04/15815 1.09.2015 - მერიის №1/3025 27.08.2015;

საკრებულოს №04/15816 1.09.2015 - მერიის №1/3027 27.08.2015;

საკრებულოს №04/15857 1.09.2015 - მერიის №1/3517 31.08.2015;

საკრებულოს №04/15859 1.09.2015 - მერიის №1/3518 31.08.2015

საკრებულოს №04/15973 4.09.2015 - მერიის №7/5405 3.09.2015