+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

4 სექტემბერს 12:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციისა, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო და იურიდიულ საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

1.       ქალაქ თბლისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილედ (ვიცე-მერი) ლაშა აბაშიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით (04/15903);

 

 

2.                     ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრად ოთარ ნემსაძის კადიდატურის წარმოდგენის შესახებ

 

 

 

3.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 25 აგვისტოს #04/15544 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილიდან ზემო ფონიჭალისკენ მიმავალ საავტომობილო მალისტრალის გასწვრივ (სასაფლაოების მიმდებარედ) არსებული პოტენციურად გრავიტაციული კლდის მასისგან გაწმენდის სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

4.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 25 აგვისტოს #04/15541 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ორთაჭალჰესის ხიდ-აკვედუკზე აღდგენა- რეაბილიტაციის წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

5.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 25 აგვისტოს #04/15543 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ი. ჯავახიშვილის მოედანზე დაზიანებული სანიღვრე კოლექტორის აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომსახურების და შესავამისი სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

6.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 01 სექტემბრის #04/15859 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, მე-5 კვარტალში მდებარე #1 ავარიული საცხოვრებელი სახლის მე-6 ბლოკზე გამაგრება- გაძლიერების წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

7.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 01 სექტემბრის #04/15857 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ თბილისში, პეკინის ქ#36-ზე გამაგრება- გაძლიერების წინმსწრებ- დამზღვევი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურებისა და შესაბამისი სამუშაოების  გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

8.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ-ს ა/წლის 01 სექტემბრის #04/15815 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ნ. ჩხეიძის ქ#46-სა და გოგოლის ქ#9-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩასატარებელი სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

 

9.       თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ-ს ა/წლის 01 სექტემბრის #04/15815 წერილი თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მიერ თბილისში, ნ. გედევანიშვილის ქ#27-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში ჩასატარებელი გადახურვის სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.