+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

12 აგვისტოს 16:30 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართება. 

 

N

საკითხის დასახელება

1.        

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, მირზა შაფის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N01.18.04.018.067) „სამეფო ბაღების“ განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“ (საკრებულოს №04/14418 03.08.2015 - მერიის05-1/15215104 03.08.2015)

2.        

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13710 22.07.2015 - მერიის05-1/152033637 22.07.2015)

3.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-76 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

4.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების  შესახებ (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

5.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონებაზე საინვესტიციო ან/და სხვა ვალდებულებათა შესრულების შესახებ საექსპერტო ან/და აუდიტორული დასკვნის გამცემ პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

6.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

7.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ის ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ'' ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

8.        

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ'' ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

9.        

,,დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ'' ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

10.     

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის თაობაზე (საკრებულოს №04/14832 10.08.2015 - მერიის1/25 10.08.2015)

11.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის  17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე   (საკრებულოს №04/14828 10.08.2015 - მერიის №1/24)

12.     

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01.14.06.003.015) პირდაპირი განკარგვის წესით, კავშირი - ასოციაცია ,,აგორასთვის'' ს/კ 202248175) უსასყიდლო უზუფრუქტით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/14443 03.08.2015 - მერიის05-1/15215174 03.08.2015)

13.     

ქ.თბილისში, აკ. წერეთლის გამზ. სამთო ქიმიის მიმდებარედ არსებული 362 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.13.04.017.059) პირდაპირი განკარგვის წესით რადმილა იგნატიადუსთვის იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/14443 03.08.2015 - მერიის05-1/15215174 03.08.2015)

14.     

ქ.თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩის მიმდებარედ  537 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ 01.11.12.02.088) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მ.ლ.გ“-სთვის (ს/კ 404478276) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/14443 03.08.2015 - მერიის05-1/15215174 03.08.2015)

15.     

ქ.თბილისში, კოსტავას ქუჩა 37-ში, ვერის პარკში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების (ს/კ 01.15.03.010.089) ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის (ს/კ 203845385) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/14443 03.08.2015 - მერიის05-1/15215174 03.08.2015)

16.     

ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 16000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 72.14.47.151) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ევრაზია XXI“-სთვის (ს/კ: 200192852) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/14443 03.08.2015 - მერიის05-1/15215174 03.08.2015)

17.     

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/14831 10.08.2015 - მერიის12/15211160-44 10.08.2015)

 

LiveZilla Live Chat Software