+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

4 აგვისტოს 13:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

 

N

საკითხის დასახელება

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ“ (საკრებულოს №04/14500 03.08.2015 - მერიის05-1/152151213 03.08.2015)

2.       

„ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ თანხმობის მიცემის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/13961 27.07.2015 - მერიის05-1/15205666 24.07.2015)

3.       

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (საკრებულოს №04/14100 28.07.2015 - მერიის05-1/15209674 28.07.2015)

4.       

„ა(ა)იპ „ქ.თბილისის მერიის ოლიმპიური მზადების კომპლექსური სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრის“ რეორგანიზაციის (შერწყმის (გაერთიანების) შედეგად ა(აიპ) „ინტეგრირებული სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ“ (საკრებულოს №04/14059 28.07.2015 - მერიის05-1/1528486 27.07.2015)

5.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“(საკრებულოს №04/14282 31.07.2015 - მერიის05-1/15211972 30.07.2015)

6.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი“ (საკრებულოს №04/14282 31.07.2015 - მერიის05-1/15211972 30.07.2015)

7.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/14268 30.07.2015 - მერიის05-1/15211641 30.07.2015)

8.       

„ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, გ.გულუას ქუჩის მიმდებარედ, ახალი ხეივნის ქუჩის ჩიხი N4, დიდი ხეივნის ქ.N13, 19-ს მიმდებარედ, I ხეივანის ქ.N12 მიმდებარედ (ნაკვ. 08/070), ახალი ხეივნის ქ.N4, გულუას ქუჩაზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოპირდაპირედ N14-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი და სასტუმრო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ (საკრებულოს №04/14110 28.07.2015 - მერიის05-1/15209550 28.07.2015)

9.       

„ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, პეტრე ქავთარაძის ქ.N18, 14, 14, 14, 14, 18, 20, 20, 18, 20, 14, 14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ“ (საკრებულოს №04/14110 28.07.2015 - მერიის05-1/15209550 28.07.2015)

10.   

„ქ. თბილისში არსებული ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტის სახელების აღმნიშვნელი აბრების დიზაინის შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისათვის განსახორციელებელ ღონისძიებათა  შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ივნისის N242 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №10/14411 03.08.2015)

11.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, შოთა რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთისთვის ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

12.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ცხრა ძმის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ცხრა ძმის ქუჩის III შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ“

13.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერიის05-1/15189166 08.07.2015)

14.   

.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

15.   

.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი .თბილისის მუნიციპალიტეტის ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ“ (საკრებულოს №04/14135 29.07.2015 - მერიის05-1/15209892 28.07.2015)