+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

17 ივლისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

1.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

2.        

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის“ დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის N4-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

3.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

4.        

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

5.        

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

6.        

„ქ. თბილისში, ვერის ბაღის მიმდებარედ არსებული 647 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.03.010.128) 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მუზა 2002“-სთვის (ს/კ: 204440989) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

7.        

„ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N103-ში და ქ. თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირი N103/107-ში მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების ა(ა)იპ - „ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმისთვის“ (ს/კ: 204545233) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

8.        

„ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ 5000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.16.03.010.032.) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 

9.        

„ქ. თბილისში, მუხაძის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ 3348 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.19.17.003.053) სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

10.    

„ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.12.001.012.) და ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.13.014.008.) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ტროლანდისთვის“ (ს/კ: 405048176) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

11.    

„ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი N6-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.064.010.) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისთვის (ს/კ: 404494980) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

12.    

„ქ. თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. N7-ის მიმდებარედ არსებული N01.13.07.021.099 და N01.16.01.005.152 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დლს DLS”-ისთვის (ს/ნ: 405029632) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

13.    

„ქ. თბილისში, დიდ დიღომში, I და III მიკრორაიონებს შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ 7000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.034) პირდაპირი განკარგვის წესით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

14.    

„ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.018.052) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „გლობალ სერვისი +“-სთვის (ს/კ:204931850) იჯარით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

15.    

„ქ. თბილისში არსებული ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის შპს „უძრავი ქონება - თბილისისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

16.    

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებითი სარგებლობის უფლებით (იჯარა), ელექტრონული აუქციონის ფორმით, გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

17.    

„შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის გაზრდის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე