+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

17 ივლისს 14:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.        

ლევან მხეიძის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №07/12198 30.06.2015)

გიორგი ალიბეგაშვილი

 

2.        

. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზექ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის №4-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/13095 14.07.2015 - მერის №05-1/15183141 02.07.2015)

გელა ჩივიაშვილი - ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

რატი იონათამიშვილი - ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

3.        

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების შემოღების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/13128 14.07.2015 - მერის №05-1/15195698 14.07.2015)

იოსებ ვარდოშვილი - ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

გიორგი ჩაჩანიძე -ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

4.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაწეული დაჩქარებული მომსახურებისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №04/11620 23.06.2015   მერიის - №05-1/1517447 23.06.2015)

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი  ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

5.        

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/11917 25.06.2015 - მერიის №05-1/15175675 24.06.2015 ; საკრებულოს №04/12702 08.07.2015 - მერიის №05-1/15188625 07.07.2015 ; საკრებულოს №04/12930 10.07.2015 - მერიის №05-1/151901170  09.07.2015 ; საკრებულოს №04/13149 14.07.2015 - მერიის №05-1/15195767  14.07.2015)

ზვიად ელიზბარაშვილი ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

6.        

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ჩაჩავას . 2,4,6,8,10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/12705 08.07.2015 - მერიის 05-1/15188634 08.07.2015)

ნინო გვენცაძე-

ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

7.        

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 3-ის დასახლება, IV მიკრორაიონის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს 04/12705 08.07.2015 - მერიის 05-1/15188634 08.07.2015)

ნინო გვენცაძე-

ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

8.        

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №271 განკარგულებით შეთანხმებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტში ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ (საკრებულოს №04/12705 08.07.2015 - მერიის №05-1/15188634 08.07.2015)

ნინო გვენცაძე-

ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

9.        

. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/12705 08.07.2015 - მერიის №05-1/15188634 08.07.2015)

ნინო გვენცაძე-

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

10.    

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დაბა კოჯორში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/12705 08.07.2015 - მერიის №05-1/15188634 08.07.2015)

ნინო გვენცაძე-

ქალაქ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

11.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-73 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-78 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/12501 06.07.2015 - მერიის №05-1/15187128 06.07.2015 ; საკრებულოს №04/12948 10.07.2015 - მერიის №05-1/15191700  10.07.2015; საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.    

ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზირი №6-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ №01.15.05.064.010) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლისთვის (ს/კ №404494980) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ (საკრებულოს №04/12501 06.07.2015 - მერიის №05-1/15187128 06.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.    

ქ.თბილისში, თევდორე მღვდლის ქ. №7-ის მიმდებარედ არსებული №01.13.07.021.099 და №01.16.01.005.152 საკადასტრო ერთეულების პირდაპირი განკარგვის წესით „დლს DLS-ისთვის (ს/კ №405029632) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12501 06.07.2015 - მერიის №05-1/15187128 06.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17.    

ქ.თბილისში, დიდ დიღომში, I და III მიკრორაიონებს შორის, ყოფილი ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ 7000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.10.06.001.034) პირდაპირი განკარგვის წესით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12501 06.07.2015 - მერიის №05-1/15187128 06.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18.    

ქ.თბილისში, ლესელიძის ქ. №4-ის მიმდებარედ არსებული 39 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.18.03.018.052) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გლობალ სერვის +“-სთვის (ს/კ №204931850) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12501 06.07.2015 - მერიის №05-1/15187128 06.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19.    

ქ.თბილისში, ვერის ბაღის მიმდებარედ არსებული 647 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ №01.15.03.010.128) 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მუზა 202“ -სთვის (ს/კ №204440989) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

20.    

ქ.თბილისში, მუხაძის ქ.№5-ის მიმდებარედ 3348 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.19.17.003.053) სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21.    

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №103-ში და ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №103/ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №107-ში  მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების ა(ა)იპ - „ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმისთვის“ (ს/კ №204545233) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22.    

ქ.თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ 50 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.12.001.012) და ქ. თბილისში, კუს ტბის მიმდებარედ 50 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.14.13.014.008)  პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ტროლანდისთვის“ (ს/კ №405048176) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

23.    

ქ.თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ 5000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.16.03.010.032) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12707 08.07.2015 - მერის 05-1/15189166 08.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

24.    

ქ.თბილისში, არსებული ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის შპს „უძრავი ქონება თბილისისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიანი, უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12931 10.07.2015 - მერის №05-1/151901083    09.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

25.    

ქ.თბილისის, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებითი სარგებლობის უფლებით (იჯარა), ელექტრონული აუქციონის ფორმით, გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13016 13.07.2015 - მერიის №05-1/15194156 13.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

26.    

ქ.თბილისში, აკაკი წერეთლის გამზირი №141 მიმდებარედ 17 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.03.052.021) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მაკ-თოუკი“-სთვის (ს/კ №404491117) იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

27.    

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შპს „ალმა“-სთვის (ს/კ №204873388) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

28.    

ქ.თბილისში, მიცკევიჩის ქ.№6-ის მიმდებარედ 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.10.14.031.056) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ბერლინერი“-სთვის (ს/კ №405071639) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

29.    

ქ.თბილისში, საქართველოს სამხედრო გზაზე, ბოტანიკის ინსტიტუტის მოპირდაპირედ არსებული მიწის ნაკვეთების (ს/კ №01.13.01.009.050, 01.13.01.009.063, 01.13.01.009.064, 01.13.01.009.061) შპს „კრისტალი XXI“-სთვის (ს/კ №205117292) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

30.    

ქ.თბილისში, გულუას ქუჩა №4-ის მიმდებარედ 233 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.18.05.002.095) პირდაპირი განკარგვის წესით, სსიპ - შემოსავლების სამსახურისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

31.    

ქ.თბილისში, თამარ მეფის გამზირი №13-ის მიმდებარედ 148 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ №01.13.08.002.030) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მასტერ ფუდი“-სთვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/13328 16.07.2015 - მერიის №05-1/15197569  16.07.2015)

კარლო ლაფერაძე - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

32.    

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/12627 07.07.2015 - მერიის №05-1/151871418 06.07.2015)

მანუჩარ კეკენაძე - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის“ წარმომადგენელი

 

33.    

სკოლამდელი აღზრდის დასაფინანსებლად ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებების ერთ ბავშვზე/აღსაზრდელზე გათვლილი ვაუჩერით დაფინანსების და მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში ბავშვის/აღსაზრდელის რეგისტრაციის და მიღება-ამორიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზექ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ივნისის №16-64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თამარ ტალიაშვილი

 

34.    

. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12636)

გიორგი ტყემალაძე

 

35.    

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, დაბა კოჯრის დასახლებაში უსახელო ქუჩისთვის ბიოლის  სახელის მინიჭების შესახე

ლია ჯახველაძე

 

36.    

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, გარდაბნის გზაკეცილთან  მდებარე უსახელო შესახვევისთვის  გარდაბნის  გზატკეცილის  IV შესახვევის   სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

37.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, მელიქ-სურხავის ქუჩისთვის, მასთან არსებული ჩიხისთვის და გასასვლელისთვის  ოთხი ათასი მესხის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

38.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის II ქუჩისთვის და მასთან არსებული გასასვლელისთვის იოველ ჯებაშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

39.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, სამრეწველო დასახლების I ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი ჩიხისთვის ბესიკ გეთიას  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

40.    

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, სამრეწველო დასახლების II ქუჩისთვის და მასთან არსებული ექვსი ჩიხისთვის პაატა ჯანელიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

41.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში,   ე.წ. დიღომი 7-ში წებელდის ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის სიხარულის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

42.    

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში,   ე.წ. დიღომი 7-ში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წებელდის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

43.    

ქ.თბილისში, გლდანის რაიონში, წყაროთუბნის ქუჩასთან არსებული შესახვევისთვის წყაროთუბნის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძ