+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

5 ივლისს, 11:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ბიუროს სხდომა გაიმართება.

 

   

#

 

საკითხის დასახელება

 

1.       

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/12450 03.07.2015 - მერიის №05-1151841310 03.07.2015)

 

2.       

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის წერილი ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის და ა()იპ „თბილისის განვითარების ფონდის“ მიერ შესასრულებელი სამუშაოების განხორციელების თაობაზე (საკრებულოს №04/12435 03.07.2015 - მერიის №05-1/151831091 02.07.2015 ; საკრებულოს №04/12436 03.07.2015 - მერიის №05-1/151831094 02.07.2015)