+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

23 ივნისს 11:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი :

 

1. ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის საკითხი“ ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 11 ივნისი # 04/10921 წერილის მიხედვით).

2. “ქ. თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის #18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვა ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე (ვიცე მერი) დ. ქუმსიშვილის ა/წლის 19 ივნისი # 04/11453 წერილის მიხედვით).

3. ა/მ წლის 9 ივნისს # 10699, მოქალაქე ეკა ქურხულის განცხადების განხილვა, პოეტების ხეივნის მოწყობის თაობაზე.

4. მიმდინარე საკითხები.