+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

11 ივნისს 14:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი: 


1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის #239 დადგენილების (მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესი) მე-9 მუხლის საფუძველზე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების დამატებითი რეგულაციების განსაზღვრის საკითხი.

2. ზოგიერთი გეოგრაფიული ობიექტის აღმნიშვნელი აბრების დიზაინის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების წესის საკითხის განხილვა.

3. სახელდებული ობიექტებისათვის საფოსტო ინდექსების მინიჭების საკითხი.