+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

9 ივნისს 16:00 საათზე , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.      

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ასევე საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებსაც ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი გააჩნიათ თბილისში და რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სოციალური დახმარებისა და სხვა სერვისების ხელმისაწვდომობის განხორციელების წესის შესახებ“  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 სექტემბრის N7-13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს N04/8495 05.05.2015 - მერიის N05-1/151251538 05.05.2015)

გელა ჩივიაშვილი

 ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

 

2.     

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური სარეკომენდაციო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9488  21.05.2015 მერიის - №05-2/151401520  20.05.2015)

სოფიო უგრეხელიძე

 კულტურის საქალაქო სამსახ

 

3.     

მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონის დახურულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №04/10298 02.06.2015 - მერიის №05-1/15148157  02.06.2015)

სოფიო უგრეხელიძე

კულტურის საქალაქო სამსახ

 

4.     

„მეწარმეობის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში იაფი ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობის პროექტის პირობებისა“ და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და პარტნიორ საფინანსო ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ფორმის“ დამტკიცების თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 თებერვლის №3-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9811 27.05.2015 - მერიის №05-1/15145762 25.05.2015)

ეკა ბურდილაძე

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური

 

5.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ - “ფონიჭალის ახალგაზრდული ცენტრის“ დაფუძნების შესახებ (საკრებულოს №04/10435 04.06.2015 - მერიის  №05-1/151541007 03.06.2015)

გიორგი არეშიძე განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახ უფროსი

 

6.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „სპორტული ღონისძიებები“ (კოდი 8.6.1) და პროგრამის „ახალგაზრდული ღონისძიებები“(კოდი 8.8)განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10433 04.06.2015 - მერიის  №05-1/15154952 03.06.2015)

გიორგი არეშიძე განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახ უფროსი

 

7.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8.     

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9492  21.05.2015 მერიის - №05-1/15141272  21.05.2015 ; საკრებულოს №04/10205  1.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9.     

ქ.თბილისში, გედევანიშვილის ქ.№17-ში მდებარე უძრავი ქონების პირველ სართულზე მდებარე ფართის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ  გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/8832 11.05.2015 - სამინისტროს №5/25758 06.05.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.    

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №06/9081 14.05.2015 სამინისტრო - №5/26563 8.05.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.    

ქ.თბილისში, გმირ კურსანტთა ქ.N22-ში მდებარე უძრავ ქონებაში პირველ სართულზე მდებარე ფართის  სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (საკრებულოს  06/7873 27.04.2015 სამინისტროს - №5/23024  24.04.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.    

ქ.თბილისში, კოსტავას ქ.№74-ის მიმდებარედ არსებული (ს/კ№01.10.13.028.049) 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „ჯეოპიცასთვის“ (ს/კ №404467055) იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.    

ქ.თბილისში, დიდ ლილოში  მდებარე მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით, სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისთვის უსასყიდლო აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.    

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ.№85-ის მიმდებარედ არსებული 803 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ №01.14.04.005.017) 8კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ამხანაგობა „ვაჟა-შაველა - 2005“-სთვის იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15.    

ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზ.№29ა-ს მიმდებარედ არსებული (ს/კ №01.10.15.012.029) 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით მოქალაქე დავით მანაგაძისთის იჯარის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16.    

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ.№140ა/ ქ.თბილისში, პასტერის ქ.№7-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ№01.13.08.009.041) ა(ა)იპ - „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიისთვის“ (ს/კ №402008046) პირდაპირი განკარგვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №04/10205  01.06.2015 - მერიის №05-1/15152114  01.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17.    

ქალაქ თბილისის თვიმმარველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის შპს ,,სინათლის ქალაქისათვის" დროებით უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის  შესახებ (საკრებულოს №04/10730  09.06.2015 - მერიის №05-2/15160415  09.06.2015)

კარლო ლაფერაძე ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18.    

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/9441 20.05.2015 - მერიის №05-1/151401130 20.05.2015 ;  საკრებულოს №04/10055 28.05.2015 - მერიის №05-1/151481257 28.05.2015)

ზვიად ელიზბარაშვილი

ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

19.    

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ა. წერეთლის გამზირის №47-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

20.    

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, IV მიკრორაიონში, მიმდებარედ (ნაკვეთი 07/018) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

21.    

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის II მიკრორაიონიდან ზემოთ მიმავალი გზის მარჯვენა ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

22.    

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სარაჯიშვილის ქუჩა 36-ში არსებულ მიწის  ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

23.    

. თბილისში, შატბერაშვილის Qქუჩა 54- მიმდებარედ, შატბერაშვილის Qქუჩა 56, შატბერაშვილის Qქუჩა 52, შატბერაშვილის Qქუჩა 54-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე 2014 წლის 5 აგვისტოს 1360656 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

24.    

. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 2 მარტის 52 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და . თბილისში, ვაკის რაიონში, ქობულეთის I შესახვევში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

25.    

. თბილისში, გლდანის რაიონში, საზოგადოებრივი ცენტრის ტერიტორიაზე, V და VI მიკრორაიონებს შორის, ილია ვეკუას . 84-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

26.    

. თბილისში, გლდანის რაიონში, იპოლიტოვ-ივანოვის . 10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/9442  20.05.2015 მერიის - №05-1/151401149  20.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.

27.    

. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ტერიტორიასა და ქავთარაძის ქუჩას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №04/8396  04.05.2015 მერიის - №05-2/151241322  04.05.2015)

ნინო გვენცაძე

თბილისის არქიტექტურის სამსახური

ოთარ ნემსაძე

არქიტექტურის სამსახ. უფრ. მოად.