+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

18 მაისს, 12.00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ა/წლის 11 მაისის #04/8894 წერილი - შ.პ.ს. ,,სინათლის ქალაქის“ მიერ მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე შენობის სახურავის შეკეთების სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

2. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის #18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (04/9072);

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზების გეგმის დამტკიცების შესახებ (04/8804)

4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ელექტრონული აუქციონის ფორმით, დროებით სარგებლობის უფლებით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/8804)

5. ქ. თბილისში, ცინცაძის ქ#37-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ #01.10.14.028.194) შ.პ.ს. ,,ველაჯიო დეველოპმენტი“-სთვის (ს/კ #40496217) პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (04/8804);


6. ,, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ „ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის #20-105 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის საკითხი“ (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) დ. ქუმსიშვილის ა/წლის 04 მაის # 04/8397 წერილი).

 

7. ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების ) მოვლა- პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 06 აპრილს # 7-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ა.ელისაშვილის ინიციატივის განხილვა.

 

8. მიმდინარე საკითხები