+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

14 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის საკრებულოს სხდომა

 

 

საკითხის დასახელება

1.          

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის №33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032416361-03 11.06.2024)

2.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 2 ივლისის №84-64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032416490-03 12.06.2024)

3.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032416484-03 12.06.2024)

4.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის განთავსების/აღდგენის/ რესტავრაციის/რეკონსტრუქციის და მემორიალური დაფის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53-33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-03241501-03 29.05.2024; 12-032415067-03 29.05.2024)

5.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-91 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032416527-03 13.06.2024)

6.          

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ. 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის“ პროექტთან დაკავშირებით, ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (საკრებულოს 12-032415132-03 30.05.2024)

7.          

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ. 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების გადამუშავების“ პროექტთან დაკავშირებით, ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს 12-032415132-03 30.05.2024)

8.          

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სისხლის გადასხმის საქალა სადგური დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს 12-032416489-03 12.06.2024)

9.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შპს „სისხლის გადასხმის საქალაქო სადგურის“ (ს/ნ 202887787) დაშლის / ლიკვიდაციის დაწყების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს 12-032416495-03 12.06.2024)

10.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (ლევან მაჭავარიანის ქუჩა №11) (საკრებულოს 12-0324144119-03 23.05.2024)

11.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (შანდორ პეტეფის ქუჩა №42) (საკრებულოს 12-032415147-03 30.05.2024)

12.       

ქალაქ თბილისში, სერგი წულაძის ქუჩა №32-ში არსებული 16.40 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.036.022.01.530) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415155-03 30.05.2024)

13.       

ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3-ში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს №339-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.012.006.01.028) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე თაობაზე  (საკრებულოს 12-032415158-03 30.05.2024)

14.       

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლება №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.009.038) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415942-03 07.06.2024)

15.       

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი №5-ში არსებული 20.68 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.007.036.01.218) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415943-03 07.06.2024)

16.       

. თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩაზე, ავეჯის სახლის მოპირდაპირედ არსებული 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.11.12.014.109) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ორიგინალი +“-ისთვის (/ნ. 400081095) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415130-03 30.05.2024)

17.       

. თბილისში, კოტე აფხაზის ქ. №15-ში მდებარე 32 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.038.042) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს ხალედ ალრაჯჰი ჰოლდინგ კომპანისთვის (/ნ. 445483343) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415152-03 30.05.2024)

18.       

ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩა  №2-ში არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  №01.10.13.012.024) პირდაპირი განკარგვის წესით ირმა ღვინაშვილისთვის (პ/ნ. 01006018823) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415156-03 30.05.2024)

19.       

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ. №01.16.05.032.024) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ. 01030001988) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415156-03 30.05.2024)

20.       

ქ. თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №67-ში არსებული 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.009.008) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/ნ. 204854595)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032416339-03 11.06.2024)

21.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ბაგების სატყეო უბანში მდებარე 194 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.14.09.008.686) და ქალაქ თბილისში, დიმიტრი (დიმა) ბათიაშვილის ქ. №21-ის მიმდებარედ არსებული 158 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.173.503) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415139-03 30.05.2024)

22.       

მისამართებზე   -   . თბილისისაირმეს . № 37   (/: 01.10.14.024.036), . თბილისი, მუხაძის №4 (/. 01.14.11.024.004), . თბილისი, . აბაშიძის . №55   (/.   01.14.11.024.012)     -     არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032416496-03 12.06.2024)

23.       

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რკინიგაზას ქუჩა №22-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.011.127, ფართობი -  4 953 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 ივლისის №345 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  (საკრებულოს 12-032415858-03 06.06.2024)

24.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მარატ ნოზაძის ქუჩა №37-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.244, ფართობი - 2545 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241593-03 07.06.2024)

25.       

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით შედგენილ ელექტრონულ საჯარიმო ქვითრებზე განხორციელებულ გადახდებზე გასატარებელი რიგი ღონისძიების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 29 მარტის №86 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024)

26.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის 52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024)

27.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრი№31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024)

28.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032415131-03  30.05.2024; 12-032415215-03  31.05.2024; 12-032415859-03  06.06.2024; 12-032415876-03  06.06.2024; 12-03241632-03 11.06.2024;12-032416472-03 12.06.2024; 12-032408772-03 გადადებული ,,ბ" პოზიცია 27.03.2024)

29.       

ქ. თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.19.942; №81.02.19.943; №81.02.19.941; №81.02.97.505; №81.02.19.944; №81.02.19.945) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415157-03 30.05.2024)

30.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.02.740; №81.02.02.738; №01.81.02.294.001-ის ნაწილი) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415636-03 04.06.2024)

31.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდ დიღომში; ქალაქ თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.004.039; №01.72.14.004.037; №01.72.14.094.499; №01.72.14.004.040; №01.72.14.053.413; №01.72.14.004.256) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415223-03 31.05.2024)

32.       

ქ. თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.13.589; №81.02.13.588; №81.02.13.590; №81.02.13.587; №81.02.19.647; №81.02.19.670) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415222-03 31.05.2024)

33.       

„ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.018.273; №01.13.01.018.205), საცხოვრებელი მიკროუბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 18 ივნისის №1564 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს 12-032415944-03 07.06.2024)

34.       

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №234ბ;  ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, (ნაკვეთი 14/517) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.880; №01.72.14.014.881) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415146-03 30.05.2024)

35.       

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.685; №01.72.14.234.010; №01.72.14.009.631; №01.72.14.009.634; №01.72.14.013.910; №01.72.14.234.009) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415148-03 30.05.2024)

36.       

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ, მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო კოდები: №01.14.01.001.419; №01.14.01.001.420; №01.14.01.001.421; №01.14.01.001.505-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241524-03 31.05.2024)

37.       

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 04/007); ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში, (ნაკვეთი 04/011) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდები: №01.19.18.004.007; №01.19.18.004.074) ავტო მომსახურების ცენტრის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415216-03 31.05.2024)

38.       

ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: №01.10.16.004.272; №01.10.16.004.283;   №01.10.16.004.285; №01.10.16.004.284) მრავალფუნქციური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241482-03 27.05.2024)

39.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს03-032416572-03 13.06.2024)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software