+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 მაისს, 12:00 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელ

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

№11-01241341907 საკრ.№15-032413471-03  (13/05/24)   

№11-01241234179 საკრ.№15-032413415-03  (13/05/24)

№11-01241372231 საკრ.№15-032413765-03  (16/05/24)

№11-01241423075 საკრ.№15-032414268-03  (21/05/24)

გაიოზ თალაკვაძე,

ლევან მიქავა

2

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა-  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

საკრ.№12-0324117175-03  26/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

3

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N19 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.019) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N335 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.335) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-032413419-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

4

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N30 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.030) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N325 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.325) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-032413418-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N39 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.039) ; ქ. თბილისში, ზედაზენის ქ. N6/ჭოლა ლომთათიძის ქ. N7-ში  მდებარე N64 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.11.037.115.01.01.064) და ქ. თბილისში, წულუკიძის ქ. N15-ში მდებარე ბინა N77 (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.012.158.01.01.077) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241349-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N77 და N121 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.077; N01.12.12.001.414.01.01.121) და ქ. თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის ქ. I შესახვევი N2/ვალენტინ თოფურიძის ქ. N15-ში მდებარე N29 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.10.020.214.01.01.029) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241345-03  13/05/24 

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზ. N24ა-ში მდებარე N33 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.06.006.217.01.01.033) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N179 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.179) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241343-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N12-ში მდებარე N27 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.394.01.01.027) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N143 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.143) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-032413417-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N508 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.508); ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N12 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.012) და ქ. თბილისში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. N30ბ-ში მდებარე N9 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.02.020.019.01.01.009) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241348-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N66 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.066) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N328 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.328) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-032412343-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N305 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.305), ქ. თბილისში, ზედაზენის ქ. N6/ჭოლა ლომთათიძის ქ. N7-ში მდებარე N31 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.11.037.115.01.01.031), ქ. თბილისში, რამაზ შენგელიას ქ. N3-ში მდებარე N1ა ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.13.002.448.01.01.001ა) და ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N59 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241347-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N15 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.015) და ქ. თბილისში, ვიქტორ კუპრაძის ქ. N34-ში მდებარე N74 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.36.015.031.01.01.074) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241342-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზ. N21-ში მდებარე N43 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.014.049.01.01.043); ქ. თბილისში, ოსიპ მანდელშტამის ქ. N2გ-ში მდებარე N148 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.155.01.01.148) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N123 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.123) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№15-03241346-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

14

„ქალაქ  თბილისში,  გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5-ში, კორპუსი N1-ში (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.013.429.01.555) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№15-032413416-03  14/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

15

,,ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.012.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ.№15-032414140-03  20/05/24

 

16

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

(შარტავას ქუჩა) საკრ.№15-032413414-03  13/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

17

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(მელქანია)

საკრ.№12-032414370-03  23/05/24

 

18

„ქ. თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა N61-ში მდებარე, N01.14.06.004.004 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობის შედეგად დაზარალებული პირებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№15-03241344-03  15/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში N01.72.13.397.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16 000 კვ.მ  ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ნიუ გლდანისთვის“  (ს/ნ: 405653859), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ

საკრ.№15-03241341-03  15/05/24; №12-032414452-03  23/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

20

 

,,ქალაქ  თბილისში, თ. ჩანტლაძის (ყოფილი ახვლედიანი) კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.001.004.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№15-03241116143-03  26/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

21

,,ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდები: N01.19.20.020.135 და N01.19.20.020.069) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ.№15-03241116143-03  26/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

22

,,ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.012.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ.№12-032414374-03  23/05/24

ირაკლი თავართქილაძე

LiveZilla Live Chat Software