+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

26 აპრილს, 12:30 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელ

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

№11-0124116868   საკრ.№15-032411644-03  25/04/24

გაიოზ თალაკვაძე,

ლევან მიქავა

2

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –  ქონების მართვის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №13-42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საკრ.№12-032411575-03  24/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საკრ12-032410336-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

4

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა N76-ში არსებული 17.65 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.003.002.01.519) და 11.02 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.003.002.01.523) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ12-0324093128-03  2/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N6-ში არსებული 157.26 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.81.01.236.002.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ12-0324093128-03  2/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

6

,,ქალაქ  თბილისში, ოცხელის ქუჩა N4-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.017.01.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“საკრ12-0324093128-03  2/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

7

,,ქალაქ  თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N67-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.006.001.01.625) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“საკრ12-0324093128-03  2/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

8

,,ქალაქ  თბილისში, მე-3 მასივის (კახეთის გზატკეცილი) მე-10 კვარტლის N9 და N10 კორპუსებს შორის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.028.032.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-0324093129-03  3/04/24; საკრ12-0324093130-03  3/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

9

,ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N12ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ12-032409632-03  8/04/24   

 

ირაკლი თავართქილაძე

10

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ12-032409632-03  8/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.06.012.420) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ12-032409586-03  5/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, ბარალეთის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 400 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.010.215) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ12-032409964-03  5/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისში, ლევან  მაჭავარიანის ქუჩა, N11-ში (ს/კ N01.19.20.020.080.01.01.116) და ქალაქ თბილისში, ლევან  მაჭავარიანის ქუჩა N7ბ-ში (ს/კ N01.19.20.020.083.01.01.033) არსებული ფართების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე, საკრ12-032410339-03  12/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

14

,,ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კოპრუს 4-სა და კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდები: N01.16.09.001.001 და N01.16.09.001.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ საკრ12-032410337-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

15

,,ქალაქ  თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა N43მ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.007.874.02.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“ საკრ12-032410337-03  12/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

16

,,ქალაქ  თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.007.907.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032410337-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

17

,,ქალაქ თბილისში, ევროპის I ჩიხი N1-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.15.001.069.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე’’

საკრ12-032410337-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

18

,,ქალაქ  თბილისში, ევროპის I ჩიხი N1-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.069.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032410945-03  19/04/24; საკრ12-032411454-03  23/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

19

,,ქალაქ  თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028.01.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032410945-03  19/04/24; საკრ12-032411454-03  23/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

20

,,ქალაქ  თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის ქუჩა N13-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.008.001.01.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032410945-03  19/04/24; საკრ12-032411454-03  23/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

21

,,ქალაქ  თბილისში, თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა N21ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.10.041.028.01.503) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032410945-03  19/04/24; საკრ12-032411454-03  23/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში არსებული 70.71 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ12-032410338-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

23

ქალაქ თბილისში, ჟიული შარტავას ქუჩა N3-ში მდებარე, N01.10.13.015.112.02.283 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ფართის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. საკრ12-03241091-03  18/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

24

ქალაქ თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი N27ა-ს მიმდებარედ, N01.10.06.006.352 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3605 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტისათვის“ (ს/ნ: 404438649), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისდა შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ

საკრ12-032407240-03  12/03/24

ირაკლი თავართქილაძე

25

. თბილისში, ფალიაშვილის ქ. N80-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.019.031) პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო იაშვილისთვის (/: 01009012377) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ12-032410944-03  19/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

26

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ 

საკრ12-032410942-03  19/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

27

ქ. თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი N7-ის მიმდებარედ 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კანაპესთვის“ (ს/ნ: 205178635) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.საკრ12-032410966-03  18/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

28

. თბილისში, აბანოს ქ. N17-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.. მიწის ნაკვეთი (აკადასტრო კოდი: N01.18.03.063.054) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს კანაპესთვის (/: 205178635) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.  საკრ12-032410946-03  18/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

29

. თბილისში, აბაშიძის . N2-20-ის მიმდებარედ არსებული 1486 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: N01.14.11.031.091) 30 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს კანაპესთვის (/: 205178635) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.  საკრ12-032410943-03  19/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

30

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  N01.14.14.005.156) არსებული  N5 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „კუბი კონტექსტში“-სთვის (ს/ნ: 402176328)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.  საკრ12-032410334-03  12/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

31

ქ. თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N53-ში არსებული 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.12.042.046) პირდაპირი განკარგვის წესით დავით მაჭარაშვილისთვის (პ/ნ: 01024022960) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეათანხმების თაობაზე.  საკრ12-032410335-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

32

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N9-25-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: N01.16.05.031.029) 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თეკლე ბერაიასთვის (პ/ნ: 42001023171) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ12-032410340-03  12/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

33

ქალაქ თბილისში, კანდელაკის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.011.013) პირდაპირი განკარგვის წესით ია რეხვიაშვილი-პინკისთვის (პ/ნ: C34PMXW2Y; 22.04.1954წ) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.საკრ12-032411646-03  25/04/24

 

ირაკლი თავართქილაძე

34

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს, მაია სულხანიშვილის (პ/ნ 01030011877) უფლებამონაცვლე ნუკრი ცისკაძესა (პ/ნ: 01030053040) და ციცინო დევრისაშვილს (პ/ნ 01023003411) შორის გასაფორმებელი მორიგების აქტის მოწონების შესახებ. საკრ12-032411641-03  25/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

35

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ, N01.14.01.001.423 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაში არსებულ ზოგიერთ (მშენებარე) ფართზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების პირდაპირი განკარგვის წესით  პრივატიზების თაობაზე“

საკრ12-032411645-03  25/04/24

ირაკლი თავართქილაძე

13:00
28 მაი
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის
16:00
24 მაი
საკრებულოს სხდომა
15:45
24 მაი
ბიუროს სხდომა
14:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
13:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
13:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
12:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
12:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
24 მაი
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
11:00
24 მაი
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
16:00
23 მაი
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
LiveZilla Live Chat Software