+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

22 სექტემბერს, 12:00 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოს და სატრანსპორტო საკითხთა კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე.

საკრ.№12-032326258-03 19/09/23

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

ლევან მიქავა

3

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საკრ.№12-032326370-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

4

,,ქალაქ თბილისში, ივერიის ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.038.005.01.527) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“.საკრ.№12-032325039-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

5

,,ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N104ზ-ში, კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.002.174.01.510) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032325039-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

6

,,ქალაქ თბილისში, გორის ქუჩა N31-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.021.124.05.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. “საკრ.№12-032325039-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

7

,,ქალაქ თბილისში, გიორგი მუხაძის ქუჩა N15-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.17.002.114.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ საკრ.№12-032325039-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

8

,, ქალაქ თბილისში, გიორგი აბაშვილის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.085.08.501 და N01.19.20.020.085.11.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032325039-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 2633 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.001.089) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. საკრ.№12-03232433-03 31/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

10

,,ქალაქ თბილისში, სამღერეთის ქუჩა N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’. საკრ.№12-03232432-03 31/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-03232471-03 04/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, დიდ ლილოში, მშვიდობის ქ. N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.08.29.180; N81.08.35.238; N81.08.35.239) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032325019-03 07/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032324974-03 06/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კლასიკო 2020“-ს (ს/ნ. 402010701) შორის 2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე საკრ.20.09.2023; 12-032326360-03

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალმას“ (ს/კ: 204873388) შორის 2020 წლის 18 ივნისს გაფორმებულ „ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული განსაზღვრული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთების) სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საკრ.№12-03232472-03 04/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ვერა დაბრუნდაშვილისთვის (პ/ნ: 01019019078) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-032324330-03 31/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი N3-ის მიმდებარედ 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.032.009) პირდაპირი განკარგვის წესით თამაზ შეროზიასთვის (პ/ნ: 01024015000) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-032326381-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქალაქ თბილისში, ჩიტაიას ქუჩა N17-ში, მე-2 სართულზე არსებული 338.74 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: 01.16.06.006.008.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი მწვანე სახლისთვის“ (ს/ნ: 205270570) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-032326381-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 434 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.069) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“. საკრ.№12-032326376-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო რაიონში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5310 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.016.110) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. საკრ.№12-032326377-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.032.024) 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისპირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბარ 26“-ისთვის (ს/ნ: 405172156) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ საკრ. № 12-032326367-03 20.09.23;

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე . საკრ. №12-032326375-03 20.09.2023

ირაკლი თავართქილაძე

23

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პალერმოსთვის“ (ს/ნ: 406238450) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-032326368-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

24

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ: 201990079) შორის 2018 წლის 19 აპრილს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ: 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032326361-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

25

,,ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N34-ში არსებული 50.99 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.040.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12-032326363-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

26

,,ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

საკრ.№12-032326363-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

27

,,საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2023 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილების (საქმე Nბს-193 (2კ-21)) აღსრულების მიზნით, ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა N34-ში არსებული 67.83 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.498.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032326365-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

28

,,ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩა N154-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.36.013.020.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე’’ (06.04.2023; 12-032309658-03; 20.09.2023; 17-032326323-03)

ირაკლი თავართქილაძე

29

ქ. თბილისში, იუმაშევის ქ. N14-ის მიმდებარედ არსებული 414 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.19.26.004.151) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „ლილო 1“-ისთვის (ს/ნ: 206268741) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032326369-03 20/09/23

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 


LiveZilla Live Chat Software