+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

28 მარტს 14:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

დღის წესრიგი: 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

თანამომხსენებელი

1.      

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების  შესახებ (საკრებულოს N04/3905 27.02.2015 - მერიის N05-1/15058967 27.02.2015)

ლევან თევზაია საფინანსო საქალაქო სამსახ. უფროსი

 

2.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ჩვენი 23.04.2015 N04/7754 - მერიის N 05-1/151131080 23.04.2015)

ლევან თევზაია საფინანსო საქალაქო სამსახ. უფროსი

 

3.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 17.04.2015 N04/7395 - მერიის N05-1/15107280 17.04.2015)

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი არქიტექტურის სამსახ.

 უფროსის მოადგილე

ფიქრია კვერნაძე არქიტექტურის სამსახ. წარმომადგ

4.     

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წესდების (დებულების)  დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7629 - მერიის N05-1/151135 23.04.2015)

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ფიქრია კვერნაძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგ

5.     

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №16-32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 21.04.2015 N04/7513 - მერიის N05-1/15111608  21.04.2015)

თეიმურაზ ბოლოთაშვილი  არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ფიქრია კვერნაძე

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგ

6.     

ქალაქ თბილისის ა(ა)იპ - თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დაფუძნების შესახებ (საკრებულოს N04/7308 16.04.2015 მერიის - N05-1/15106526 16.04.2015)

გიორგი არეშიძე

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

ზაზა ცინაძე

განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის წარმომადგ

7.     

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7753 - მერიის N05-1/151131048 23.04.2015)

გიორგი დონაძე   ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

ივანე ყანდაშვილი - ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წარმომადგ

 

8.     

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7633 - მერიის N05-1/151121359 22.04.2015)

ავთანდილ ხარატი -

მერის წარმომადგენელი საკრებულოში

 

9.     

ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის კუთვნილი სპეციალიზირებული ავტომანქანის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 20.04.2015 N04/7457 - მერიის N05-1/15110215 20.04.2015)

ავთანდილ ხარატი -

მერის წარმომადგენელი საკრებულოში

 

10.    

ქ.თბილისში, დელისის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 N08/7797 და 27.04.2015 N08/7896 - მერიის N 5/21711 17.04.2015 და N06/5088-8 24.04.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ანა მიქელაძე

ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგ

11.    

ქ.თბილისში, ბოჭორმის ქ.N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის უსასიდლოდ გადაცემის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 N06/7794 და 27.04.2015 N08/7897 - მერიის N 5/21712 17.04.2015 და N06/5089-8 24.04.2015)

კარლო ლაფერაძე

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი 

ანა მიქელაძე

ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგ

12.    

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით  ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის  თანხმობის მიცემის თაობაზე (ჩვენი 23.04.2015 N04/7631 - მერიის N05-1/151121358 22.04.2015)

ავთანდილ ხარატი -

მერის წარმომადგენელი საკრებულოში

 

13.    

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის ანგარიშის შესახებ (ჩვენი 24.04.2015 №10/7826)

ნუგზარ მალაღურაძე

 

14.    

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონები სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 6 აპრილის №94 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების თაობაზე

ჯაბა სამუშია

 

LiveZilla Live Chat Software