+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

19 მაისს, 12:00 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოსა და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის №19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032313081-03 10.05.2023)

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების  მიმოხილვა. საკრ.№12-03231183-03   28/04/23

გაიოზ თალაკვაძე

3

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

№11-01231222237   საკრ.№15-032312271-03   02/05/23

№11-01231373378   საკრ.№15-0323137114-03   17/05/23

 

 გაიოზ თალაკვაძე

ლევან მიქავა

4

ევროპის საბჭოსა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის საგრანტო შეთანხმების გაფორმების მიზნით თანხმობის მიცემის შესახებ . საკრ.№12-0323137109-03   17/05/23

ვახტანგ ლომჯარია

5

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საკრ.№12-032312371-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

6

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

საკრ.№12-032311891-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

7

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრირებულ პირთა თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით, უძრავი ქონების შეძენაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 თებერვლის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საკრ.№12-032311890-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2021 წლის 6 აპრილის „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის“ Nე-578-15-26111 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზესაკრ.№12-032310963-03   19/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

9

,,ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.085) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 30 ნოემბრის N22.1819.1958 განკარგულების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.085.01.527) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  თაობაზე

საკრ.№12-032311857-03   28/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ დიდ ლილოში, ერეკლე II-ის ქუჩის მე-4 შესახვევი N2-ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.21.462.01.505) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12-032311722-03   27/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ  თბილისში,  ფონიჭალის დასახლებაში, მე-3ა მიკრორაიონის კორპუს N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.021.001.01.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12-032311722  27/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ  თბილისში,  ევროპის I ჩიხი N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.067.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12032311722-03 27/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ  თბილისში,  სოფელი წინუბანი, იალნოს ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.09.513.02.503)  არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12-0323101184-03   20/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქალაქ  თბილისში,  რევაზ ლაღიძის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.15.04.015.001.01.628) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ საკრ.№12-0323101184-03   20/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ  თბილისში,  თამაზ თოხაძის ქუჩა N15-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.13.07.021.125.02.502) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-0323101184-03   20/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.020.085)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323101184-03   20/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

17

„ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის IV ჩიხი, N3-ში არსებული 74 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.035.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“საკრ.№12-032312432-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

18

„ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N10-ში არსებული 92.13 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.883.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“საკრ.№12-032312432-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.24.007.874.02.501) არსებული  უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.საკრ.№12-032312439-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქალაქ თბილისში, რქაწითელის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.015.086.01.501) არსებული  უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. საკრ.№12-032312439-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ქებურიას დასახლებაში, კორპუს N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.002.018.01.587) არსებული უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.საკრ.№12-032312439-03   04/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში მდებარე 100.79 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.02.501) და 49.73 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005.02.507) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323101185-03   19/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

23

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N61-ში არსებული 65.87 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.047.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-032311720-03   27/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

24

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N75-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.25.001.011)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323137100-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

25

„ქ. თბილისში,  გიორგი ათონელის ქუჩა N19-ში  არსებული 788 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.039) პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „კონუსი 08“-ისთვის (ს/ნ: 206330861) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“საკრ.№12-032312148-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

26

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N78-ის   მიმდებარედ N01.14.10.001.088, N01.14.10.001.089   საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ანტრე 2008“-ისთვის (ს/კ: 204549792)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე

საკრ.№12-032312148-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

27

. თბილისში, ვაზისუბნის IV მ/რ-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ს/კ: 01.17.07.030.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზესაკრ.№12-032311723-03  27/04/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

28

„ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N18-26-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: 01.10.15.010.045) 48 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჩეხური ლუდის სახლი 1“-ისთვის (ს/ნ: 405428194) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ საკრ.№12-032312441-03   04/05/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

29

„ქ. თბილისში, შატბერაშვილის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.059.100) ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „თბილისი სითი 2015“-ისთვის (ს/ნ: 205303795)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“

საკრ.№12-032312148-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

30

„ქ. თბილისში, შოთა რუსთაველის გამზირი N34-ის მიმდებარედ 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.009.038) პირდაპირი განკარგვის წესით  გიორგი ისაკაძისთვის (პ/ნ: 60003010441)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“

საკრ.№12-032312448-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

31

ქ. თბილისში, შარდენის ქუჩაზე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N01.18.03.061.038) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „Organica“-სთვის (ს/ნ: 400056461) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032311721-03   27/04/23

ირაკლი თავართქილაძე

32

ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდები: 01.18.03.064.079; 01.18.03.064.080; 01.18.03.062.122) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სოთოსთვის“ (ს/ნ: 405108226) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032313799-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

33

„სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ: 204854595)  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემისა და „სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ: 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2018 წლის 15 ოქტომბრის Nბ61.01182883 ბრძანებით გათვალისწინებული საიჯარო ქირის გადახდის ვადის დარღვევის შედეგად დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე“

საკრ.№12-032312148-03   01/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

34

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N14-ში, 1 სართულზე არსებული 545.99 კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.035.010.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სამედიცინო ცენტრი დიომედითვის“ (ს/კ: 206269045) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№120323137105-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

35

ქალაქ თბილისში, ევროპის მოედნის მიმდებარედ არსებული 963 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.090.023) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „დავით სარაჯიშვილის საგამოფენო პავილიონისთვის“ (ს/ნ: 405606143) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323137105-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

36

ქ. თბილისში, გიორგი ბრწინვალეს ქუჩა N49-ში არსებული 19226 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.06.001.299) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032313108-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

37

ქ. თბილისში, შატილის ქუჩა №4-ში მდებარე 45 870 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: 01.12.03.005.008) უძრავი ქონებისა და ქ. თბილისში, შატილის ქუჩაზე მდებარე 8 804 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: 01.12.03.005.009) მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323137111-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

38

„საქართველოს საპატრიარქოსათვის ოქროყანაში ტაძრის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთის დამაგრების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მთავრობის 1999 წლის 07 ოქტომბრის N12.25.259  დადგენილებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032313798-03  17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

39

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ: 201990079) შორის 2019 წლის 28 ოქტომბერს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ ხელშეკრულებით“ ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ: 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032313796-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

40

ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული 4 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.58.011.006) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-032313776-03   17/05/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

41

„ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს „სასკოს“ (ს/ნ. 205045636) შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ „უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323137112-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

42

„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობასა და შპს „კაიძენ სპორტს“ (ს/ნ. 202365546) შორის 2010 წლის 27 სექტემბერს დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323137113-03   17/05/23

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software